Byrådet skal godkende kommunens ‘rotteplan’

17. december 2018 Politik

Nye nationale regler for rottebekæmpelse betyder, at kommunen skal vedtage en ny rottehandleplan inden udgangen af 2018.

Handleplanen skal indeholde de overordnede mål for rottebekæmpelsen i kommunen, de tildelte ressourcer dertil, målelige succeskriterier, konkret beskrivelse af tiltag til opnåelse af målene, plan for rottebekæmpelsen i kloakker, og beskrive, hvordan kommunen tillader privatbekæmpelse og tilsynet med disse.

Forvaltningen har lavet en plan, som Byrådet skal se på¨og helst godkende på onsdagens byrådsmøde.

Artiklen fortsætter under annoncen

Der står blandt andet:

Planen vil blandt andet betyde, at der bliver mulighed for at få hurtigere hjælp, hvis man fx observerer rotter i weekenden, at private selskaber kan blive godkendt til bekæmpelse af rotter, og at der vil ske forebyggende bekæmpelse af rotter ved institutioner, plejehjem med flere.

Rotter bekæmpes hurtigt og effektivt – også i weekender og på helligdage – når der observeres rotter inde i beboelser, på fødevarevirksomheder, indendørs i bygninger på tilsynspligtige ejendomme og der hvor rotters tilstedeværelse udgør en særlig sundhedsrisiko.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hvert år, fra oktober til februar, skal kommunen føre tilsyn med erhvervsejendomme med dyrehold, primærproduktion af fødevarer og foder til dyr, opbevaring af foderstoffer til dyr eller opbevaring af planteprodukter, som efterfølgende anvendes til produktion af fødevarer til mennesker.

Der skal lokaliseres kloakledninger, som fører ind til private, regionale og statslige skoler, plejehjem, daginstitutioner og hospitaler. Ejerne af disse ejendomme skal kontaktes og give tilladelse til, at kommunen må undersøge kloakledningen opstrøms og isætte rottespærre, hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt. Fristen for at gennemføre dette er sat til udgangen af år 2020.

Artiklen fortsætter under annoncen

Kommunen har fået mulighed for at tillade private aktører at bekæmpe rotter. Eksempelvis en landmand på egen ejendom.

Derudover er der i handleplanen også tiltag som skal forebygge forekomsten af rotter.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk