Debat: Fast forbindelse fra Fyn til Sønderjylland

21. august 2017 Debat Skrevet af: Ole Kæhler

Regionsrådsmedlemmerne Jørn Lehmann Petersen (S),  Poul Andersen (S) og John Lohff (K) skriver:   

En fast forbindelse fra Fyn til Als i Sønderjylland vil være en god trafik- og samfundsmæssig investering for Fyn og Sydjylland og tillige en stor fordel også for området øst for Storebælt.

En fast forbindelse fra Fyn til Als vil skabe vækst og udvikling i et område af Danmark, der huser nogle af de største virksomheder i landet. Sydfyn og Sønderjylland vil med en fast forbindelse pludselig få en vigtig central beliggenhed, som vil gøre det attraktivt at arbejde og bosætte sig, ligesom den vil give Region Syddanmark et helt andet planlægningsmæssigt perspektiv.

Artiklen fortsætter under annoncen

Overordnet perspektiv

En fast forbindelse fra Fyn til Sønderjylland vil give hurtig adgang fra Fyn direkte til markederne i Nordtyskland, Holland, Belgien og længere syd på. Det vil være godt for erhvervslivet og det vil være godt for turismen sydfra til hele det sydfynske område. Som supplement til den syddanske forbindelse skal forbindelserne nordfra i Jylland og ned over den faste grænse til Tyskland udbedres, hvilket den kommende midtjyske motorvejsforbindelse vil medvirke til. På den måde bliver vores infrastrukturmæssige konkurrencekraft målrettet og øget, og bliver forbindelsen fra Fyn til Als etableret, vil vi endvidere se en mere jævn trafikfordeling på motorvejsforbindelserne N-S i Jylland.

Artiklen fortsætter under annoncen

Vestdanmark

Vil regeringen gøre noget for de tyndere befolkede egne i Vestdanmark, vil en sydgående forbindelse fra Fyn til Als desuden være en rigtig god håndsrækning til nogle betrængte områder. Vi har et Sydfyn med stor arbejdsløshed og et Sønderjylland der på mange områder halter bagud i forhold til landsgennemsnittene. Blandt andet på uddannelsesområdet. Med en fast forbindelse vil man kunne etablere et vældigt løft til disse to landsdele. Et Sydfyn og et Sønderjylland der trods alt bebos af imellem ½ og 1 mio. mennesker. Så perspektivet set med såvel regionale udviklingsbriller som med landspolitiske målsætninger, er helt centralt og fremadrettet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Regionens engagement

Region Syddanmark besluttede i 2011 at udarbejde en analyse af de samfundsøkonomiske forhold, herunder trafikgrundlaget, for en fast forbindelse imellem Fyn og Als. Samlet set viste undersøgelsen et plus, når den samfundsmæssige betydning for landsdelene blev indregnet.

Den nyeste trafikanalyse fra 2016 fastslår endvidere, at der kan opnås betydelige rejsetidsbesparelser, og at turen vil blive taget af over 33.000 biler på et hverdagsdøgn, såfremt man kan passere gratis som på Lillebæltsbroerne.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ved at medvirke til etablering af en fast forbindelse imellem Fyn og Als vil de sydligste jyske kommuner få et naturligt forhold til OUH, til SDU Odense og meget mere, og Odense får et betydeligt større opland og direkte hurtig forbindelse til Flensborg. Supplerer man den trafikale analyse med en samfundsøkonomisk analyse bliver pluskontoen og hermed fordelene kraftigt forøgede. F.eks. de jobmæssige muligheder på tværs af bæltet, et mere sammenhængende sundhedsvæsen og de ekstra muligheder for vore studerende. Hertil hele turismedelen som nævnt, mulighederne for erhvervslivet samt hurtigere logistik, varebevægelse og bosætningsmuligheder.

Artiklen fortsætter under annoncen

Med disse plusfaktorer indregnet vil der overhovedet ikke være nogen tvivl om, at den faste forbindelse skal etableres. Det er derfor også glædeligt, at de to kommuner Sønderborg og Faaborg-Midtfyn er faste i troen på, at projektet kan lykkes. Vi vil ønske os at hele regionsrådet i højere grad vil opprioritere arbejdet med at få forbindelsen bygget. Den bør indgå i regionens arbejde med den regionale udvikling.

Den vestdanske udvikling

Engagementet fra regionens side skulle gerne være lige så stort som det ses i forbindelse med regionens deltagelse i Hærvejskomiteen og Komiteen til opgradering af E20. Hertil kunne vi føje en komité med fokus på en togforbindelse fra Vejle/Hedensted området og direkte ud til Billund Lufthavn. Disse enkelte tiltag inkl. Fyn-Als forbindelsen styrker hele den vestdanske udvikling set i et overordnet perspektiv. Vi ser gerne, at Region Syddanmark viser vejen og sætter sig i spidsen for de enkelte tiltag som et led i den samlede vestdanske udvikling.

Poul Andersen og John Lohff er desuden medlemmer i Syddansk Mobilitetsråd.

21. juli 2024 Kultur, Gråsten

Se hvem der vandt cykelringridningen

21. juli 2024 Kultur

I en spændende finale i cykelringridningen lykkedes det igen Frederik Havkær at køre sejren i hus og han vandt en flot cykel. På en flot andenplads er Jeppe Baum og Emilia Svendgaard blev nummer tre. Alle cykelringridere fik en præmie. Her er der billeder fra cykelringridningen.

Læs mere...