DH: Dagsorden til DH’s årsmøde er klar

9. marts 2016 Sydals

PROFIL ARTIKEL - SØNDERBORGNYT - ANNONCE

Dansk Handicapforbund i Sønderborg er klar til årsmødet

Til organisationsformænd/repræsentanter i Sønderborg kommune

Hermed er dagsorden til det varslede årsmøde d.

Artiklen fortsætter under annoncen

23. marts kl. 19,00 på Knøs´Gård.

Dagsorden:

Pkt. 1 Valg af dirigent

Pkt. 2 Valg af referent

Pkt. 3 Godkendelse af dagsorden

Bente Rey er klar med dagsorden til årsmødet.

Bente Rey er klar med dagsorden til årsmødet.

Pkt. 4 Navneopråb – optælling af stemmeberettigede

Pkt. 5 Valg af stemmetællere

Pkt. 6 Fremlæggelse af beretning for år 2015 til godkendelse

Pkt. 7 Fremlæggelse af handlingsplan for år 2016– til godkendelse.

Pkt. 8 Fremlæggelse af regnskab for år 2015– til godkendelse

Pkt. 9 Valg Økonomiansvarlig 2 FU-medlemmer

Pkt. 10 Valg af revisor

Pkt. 11 Behandling af indkomne forslag

Pkt. 12 Eventuelt

Efter årsmødet vil Sytter Kristensen, landsformand for LEV. sætte focus på. ”Hvordan vi støtter med et handicap i at komme ud på arbejdsmarkedet”.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk