Erhvervsudvalget skal drøfte turisme-tiltag

7. marts 2015 Politik

Erhvervsudvalget har tidligere bedt forvaltningen undersøge, om det vil være en god idé med en shuttlebus i Sønderborg by i turistsæsonen og forvaltningen skulle også undersøge nogle konkrete forslag, som politikerne mener, vil gøre det mere attraktivt for turister at komme til Sønderborg.

Teknik- og Miljøforvaltningen står klar med deres undersøgelser, når Erhvervsudvalget samles på onsdag.

Omlægning af bybusdriften i sommertidenbus-sydtrafik

Artiklen fortsætter under annoncen

Afdelingen Veje og Trafik oplyser, at det er meget vigtigt, at bybusserne kører ensartet hele året. Ruterne er så vidt muligt tilpasset borgernes behov, og kendskabet til kørselstidspunkter og ruternes sammenhæng – også med ruter, der kører ud af og ankommer til byen – er med til at sikre passagerantallet. Ved omlægning af ruterne flere gange årligt, må det forventes, at passagerantallet samlet set falder, da flere vil vælge andre transportformer.

Et alternativ er, at den bybus rute som kører ad Friheds Allé mod Idrætshøjskolen i sommermånederne udvider kørslen, så den også samler passagerer op ved lystbådehavnen og campingpladsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Muligheder for kørsel med rickshaws i Sønderborg by

lauren-on-rickshawI København opererer det private firma Copenhagen Rickshaw med reklame sponsorerede Rickshaws. Cyklernes chauffører er selvstændige, der lejer cyklerne hos firmaet, men får så hele den indtægt de kan opnå ved at køre med passagerer.

Artiklen fortsætter under annoncen

Prisen på en rickshaw beløber sig til ca. 20.000 kr. ex. moms.

Visit Sønderborg forventer ikke, at kundegrundlaget i Sønderborg by er tilstrækkeligt til at drive et rickshaw firma i privat regi, men der er ikke foretaget en egentlig analyse

 Køb af kort til flere attraktioner

De tre attraktioner Universe, Sønderborg Slot og Dybbøl Historiecenter har udviklet Destination 1864 kombi-billetbilletten, der giver rabat på besøg alle tre steder. Det er endvidere muligt at tilkøbe billetter med rabat til færgen Bøjden-Fynshav, færgen Ballebro-Hardeshøj samt flyruten København-Sønderborg med Alsie Express.

Artiklen fortsætter under annoncen

I Destinationsudvikling Sønderjylland arbejdes der på at udbrede mulighederne for kombi-billetter, så disse kan købes til attraktioner på tværs af de sønderjyske kommune grænser.

Mere turistvenlig skiltning

Afdelingen Veje og Trafik oplyser, at kommunens skiltning til turistattraktioner følger reglerne i bekendtgørelsen om vejafmærkning. Skiltningsmulighederne til turistmæssige attraktioner er begrænsede, i det de tilladte placeringer af de såkaldte oplysningstavler er lavt prioriteret.download

Artiklen fortsætter under annoncen

Både de oplysende tavlers udseende, indhold og placeringsmuligheder er nøje fastlagt i bekendtgørelsen, der er gældende for både bilister, cyklende og gående

Der er altså meget begrænsede muligheder for at øge den turistvenlige skiltning – dog kan man på større parkeringspladser øge antallet af informationstavler, der primært henvender sig til cyklister og fodgængere.

Prisen for informations tavler afhænger af størrelse og kvalitet – men starter ved ca. 10.000 kr. ex. moms pr. stk. incl. montering.

Muligheder for shuttlebus

På mødet i februar blev udvalget præsenteret for et forslag til en rute for en gratisshuttle bus i Sønderborg i perioden juni til og med august med seks daglige rotationer.

Prisen er – incl. skønnet forventet tab af indtægter på eksisterende bybus ruter – beregnet til ca. 830.000 kr.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
18. maj 2021 KV21, Sønderborg

Sønderborg Kommune ser gerne en høj stemmeprocent ved kommunalvalget

18. maj 2021 KV21

Når der er kommunalvalg i november, så er det målet for Sønderborg Kommune at valgdeltagelsen bliver lige så god som ved det seneste kommunalvalg. “Der lå vi over landsgennemsnittet og det skal vi gerne gentage”, siger chefen for Byrådssekretariatet, Pernille Svindt Lentfer, til SønderborgNYT. Hun fortæller, at der op til valget kommer en række initiativer, […]

Læs mere...