Fælleslisten lægger op til drastisk ændring af den kommunale organisation

23. oktober 2017 KV2017 Skrevet af: Ole Kæhler

Fælleslisten ønsker at samle det overordnede ansvar for Sønderborg Kommunes udvikling i et udvalg, der får egen direktør, som rapporterer direkte til byrådet.

Ved første øjekast går det godt i Sønderborg Kommune, men det er ikke helt rigtigt. Mange analyser viser, at kommunen halter bagefter især på erhvervsudvikling og jobskabelse. Det er netop de områder, der er afgørende for, at kommunen kan fastholde velfærden på den lange bane.

Derfor foreslår Fælleslisten, at der etableres et udviklingsudvalg og ansættes en udviklingsdirektør, som rapporterer direkte til byrådet på samme måde som kommunaldirektøren, der fortsat skal have ansvaret for driftsområderne. Det vil ganske vist kræve en ændring i styrelsesvedtægten, men det er oplagt i forbindelse med valget og en ny konstituering at gennemføre en ny og mere fokuseret organisering.

Artiklen fortsætter under annoncen

“Selvom der er gennemført gode vækstinitiativer i de senere år, kan vi se, at det ikke er nok. Vi bliver nødt til i kommunen at gøre det langt bedre. Det er ikke nok med småjusteringer: Vi er nødt til at lave grundlæggende forandringer. Ved at adskille udvikling og drift skaber vi det fokus og den synlighed, der er nødvendig for at opnå markant bedre resultater, som kan sikre velfærden på længere sigt”, siger Fælleslistens borgmesterkandidat, viceborgmester Aase Nyegaard, i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

Udviklingsudvalget skal have det politiske ansvar for:

Erhvervsudvikling i bred forstand herunder industri, handel, håndværk og turisme.

De videregående uddannelser.

Den overordnede infrastruktur med fokus på tog, fly, det overordnede vejnet inkl. motorveje og broer.

Da kultur er en forudsætning for at gøre det attraktivt at flytte til og bo i kommunen, skal der være tæt kontakt og koordinering mellem udviklingsudvalget og det kulturelle område.

Forslaget betyder, at erhvervsudvalget og udvalget for kultur og regional udvikling nedlægges.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ved at adskille udviklingsområdet og driftsområderne kan der skabes det fokus, som der er behov for, mener Fælleslisten. I dag ligger ansvaret for kommunens udvikling spredt på flere udvalg og personer, der også har ansvaret for driftsopgaver.

Driftsområderne er de områder, hvor kommunen har fået pålagt en opgave af staten. Det er børn og unge, sundhed, ældre, social, teknik og miljø samt det almene skoleområde. Den udvikling, der allerede foregår her, skal fortsat foregå her.

Artiklen fortsætter under annoncen

Udviklingsudvalgets ansvarsområde er derimod de områder, hvor kommunen ikke har en driftsforpligtelse overfor staten.

Videregående uddannelser og overordnet infrastruktur er ikke kommunale opgaver, men det er områder af afgørende betydning for at  få succes med kommunens udvikling, og derfor skal udviklingsudvalget beskæftige sig med emnet.

“Skal vi have succes og fortsat have et højt ambitionsniveau, er det vigtigt at fokusere. Når mange har ansvaret, er der ingen der har ansvaret. Det gør vi op med, for vi kan ikke være tilfreds med en udvikling, der er ringere end  i de fleste andre kommuner”, siger  Aase Nyegaard.

Artiklen fortsætter under annoncen

 

23. juli 2024 Erhverv, Gråsten

Messedeltagere skal opdage hvor skønt her er

23. juli 2024 Erhverv

De fire sønderjyske kommuner, Sønderborg, Aabenraa, Tønder og Haderslev, har slået sig sammen om den første, fælles sønderjyske bosætnings- og jobmesse, ‘Bo- og Jobmessen Sønderjylland’. Den foregår fredag den 13. september kl. 12-15 i Ahlmannsparken i Gråsten. “Når vi er med i messen, så er det ganske enkelt for at fortælle, der ikke findes mange […]

Læs mere...