Fælleslisten vil have nye principper for lokalplaner og borgerinddragelse

19. maj 2017 KV2017

En lang række sager, hvor borgere er utilfredse med lokalplaner og større projekter får nu Fælleslisten til at foreslå indførelse af nye principper for beslutninger om projekter og lokalplaner, hvor lokalbefolkningen påvirkes negativt af de nye initiativer.

Fælleslisten mener ikke kommunen skal gennemføre lokalplaner, som har negative konsekvenser for det omkringliggende samfund, medmindre det er afgørende for kommunens udvikling.

Inddrag borgerne og undgå klagesager

Stat og kommuner har muligheden for at træffe beslutninger, som går imod lokalbefolkningers ønsker, i form af ekspropriationer og lokalplaner, skriver Fælleslisten på deres hjemmeside.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ideen med stat og kommuners magtbeføjelser er at kunne tage varetage samfundets interesser. De nye principper skal sikre, at anvendelsen af denne magt begrænses til de sager, der virkelig er afgørende for kommunens udvikling.

De nye principper skal også sikre at lokalbefolkningen inddrages og  høres før planerne laves. Både fordi vi skal behandle folk ordentligt, men også for at undgå alle de langvarige klagesager, der som regel følger efter en beslutning, der påfører lokalbefolkningen gener eller omkostninger.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det betyder et stort spild af tid og ressourcer og ender som regel med, at alle er tabere og ingen er vindere.

Det gavner i sidste ende ingen i kommunen.

Udviklingen må ikke sættes i stå

Selvom de nye principper betyder begrænsninger for gennemførelse af lokalplaner, må udviklingen af kommunen ikke gå i stå. Derfor er det vigtigt at skelne mellem projekter der er afgørende for kommunens udvikling og de projekter der ikke er afgørende. For de afgørende projekter har kommunen de samme muligheder som hidtil. På den måde sikres kommunens fortsatte udvikling, samtidig med at borgernes tryghed sikres i størst muligt omfang.

Artiklen fortsætter under annoncen

De nye principper

  1. Som udgangspunkt skal borgerne altid inddrages før lokalplaner udarbejdes. Det er for sent at inddrage borgerne når planerne er lavet og alting er fastlagt. Så er det besværligt at ændre i planen og borgernes gode ideer og forslag kommer heller ikke i spil.
  2. Kun hvis projektet har afgørende betydning for Sønderborg kommunes udvikling, kan det accepteres at kommunen godkender projektet og planen mod lokalsamfundets ønsker.
  3. Hvis projektet ikke har afgørende betydning for Sønderborg kommunes udvikling, skal den “indtrængende part” fremover have ansvar for at inddrage lokalbefolkningen inden planerne fastlægges og i størst muligt omfang opnå accept inden lokalplanerne udarbejdes. I denne proces medvirker kommunen aktivt som mægler.
  4. Artiklen fortsætter under annoncen

  5. Projekter uden afgørende betydning for Sønderborgs udvikling, kan vedtages når den ”indtrængende part” med kommunen som mægler har opnået accept i lokalområdet.

Hvilke projekter har betydning og hvilke ikke

Det er nemmest at se forskel på de to slags projekter, ved at se på nogle eksempler. Vi har en række meget kendte projekter, som efter Fælleslistens mening har afgørende betydning for kommunens udvikling. Det er projekter som Alsion, Havneprojektet, resort projektet på Nordals, motorvej, lufthavn.

Artiklen fortsætter under annoncen

Sager som efter Fælleslistens mening ikke har afgørende betydning for Sønderborg kommunes udvikling: Boligbyggeri på Teknikum-grunden og på Bülowsvej.

Byrådet bør samarbejde om denne sag

Når der skal tages principielle beslutninger, som vedrører et område som kommunens udvikling, er det vigtigt at beslutningerne er langtidsholdbare.

Derfor bør hele byrådet samarbejde om at gennemføre de nye principper. Vi håber at et enigt byråd vil stå bag de nye principper.

Det vil give tryghed til borgerne og tilfredshed med at blive hørt.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
22. juni 2021 Kultur, Augustenborg

Trailerkunst på Augustiana

22. juni 2021 Kultur

Under Corona-krisen fik billedhugger Lars Waldemar den idé, at invitere kunstnere til at lave kunst i noget så kunstfjernt som trailere og på den måde skabe en række mobile udendørs kunstværker. ”Ideen om at bruge trailere til kunst er en selvironisk kommentar til forestillingen om Sønderjylland som trailerlandet”, siger Lars Waldemar, der selv stammer fra […]

Læs mere...