FOA-Sønderborg raser over kommunens helhedsplan for børn og unge

2. maj 2017 Politik Skrevet af: Ole Kæhler

FOA -Sønderborg bad om en forhandling med kommunen, inden byrådet den 3. maj skal træffe beslutning om store ændringer på førskoleområdet, bl.a. stillingsnedlæggelser. Men kommunen har afvist at ville forhandle med FOA før byrådet har truffet beslutning.

I FOA-Sønderborg undrede man sig over forslag til ”Helhedsplan for de 0 til 18-årige”, som Sønderborg Kommune havde sendt til høring i marts måned. ”Det var svært at se helheden i planen – for medens nye initiativer i folkeskolen var opstillet, så skete der tilsvarende forringelser i tilbuddene til børn i førskolealderen”, siger Gitte Paulsen Mikkelsen, formand for pædagogisk sektor og fortsætter:

Artiklen fortsætter under annoncen

”Det giver ingen mening når ideen med planen skulle sikre at børnene kan begå sig i samfundet og få succes i egen udvikling. Når planen indeholder forringelser, af såvel rammer og indhold i førskoletilbud, så strider det jo mod den viden der er, at netop gode rammer for en tidlig indsats og tidlig læring er afgørende for, at flere børn trives og udvikler sig”, siger formanden i en pressemeddelelse.

FOA Sønderborg udarbejdede derfor et større høringssvar, og skrev allerede da:

Artiklen fortsætter under annoncen

”Da helhedsplanen har medført usikkerhed, og deraf naturlige spørgsmål om de konsekvenser planen vil få for FOAs forskellige faggrupper, vil FOA særskilt kræve en organisationsforhandling. Ved en sådan forhandling, vil rækken af uafklarede spørgsmål blive rejst, ligesom mulige alternative modeller som dels vil sikre hensigten med helhedsplanen, men også et hensyn til et kvalitativt tilbud for førskolebørnene i Sønderborg Kommune”.

Kommunen vil ikke møde FOA

Derefter blev der 7. april fremsendt en anmodning om forhandling, inden byrådet skulle behandle planen den 3. maj. Men kommunen meddelte ved en mail 18. april at ” Sønderborg Kommune ikke vurderer, at det vil være relevant at afholde møde på nuværende tidspunkt.”

Artiklen fortsætter under annoncen

I FOA-Sønderborg undrede man sig over dette afslag, og bad FOA forbund om at gå ind i sagen. Her siger Ole Jensen, fagpolitisk konsulent i FOA:

”Vi har bedt om et Fællesmøde med Kommunernes Landsforening, fordi en sådan afvisning af en lokal forhandling er i strid med de aftalte spilleregler. Det kan undre at kommunen ikke vil forhandle med de ansattes repræsentanter i FOA-Sønderborg, når der fremlægges så drastiske planer om rammerne for arbejdet, større arbejdspres, ny ledelse og direkte stillingsnedlæggelser. Forhandlingen ville netop have skabt klarhed over konsekvenser – og ikke mindst få belyst mulige alternativer – således at byrådet fik et kvalificeret grundlag når sagen skal behandles”.

Artiklen fortsætter under annoncen

I afdelingen sidder Gitte Paulsen Mikkelsen med den endelige indstilling til byrådet, hvor dele af planen er lavet om af Økonomiudvalget, men:

”Kommunens sidste ændringer har ikke gjort det mere gennemskueligt. Vi opfordrer stadig kommunen til, at planen forhandles, før end principperne fastlægges af byrådet for at få det i budgettet – det skal jo først være på plads efter sommerferien”.

25. februar 2024 Politik, Sønderborg

SF sætter John Brandt i spidsen til kommunalvalget

25. februar 2024 Politik

SF Sønderborg har på et opstillingsmøde enstemmigt valgt John Brandt som spidskandidat til det kommende kommunalvalg, der finder sted i november 2025. John Brandt er 31 år, bor i Sønderborg, og arbejder som kirketjener i folkekirken. Han er tidligere forperson for LGBTQ+ Sønderborg, hvor han har været med til at stifte foreningen og arrangere Sønderborgs […]

Læs mere...