Forvaltningen anbefaler et nej til foreningsaktiviteter på Porsgrunnsgade

27. marts 2020 Politik

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om at ændre anvendelsen af ejendommen Porsgrunngade 2 i Sønderborg til foreningsaktiviteter.

Ejendommen ligger i et område, som i kommuneplanrammen er udlagt som boligområde. Forvaltningen vurderer, at foreningsaktiviteter er i strid med kommuneplanen. Forvaltningen vurderer desuden, at der er tale om en ændret anvendelse af ejendommen til en aktivitet, som ikke kan indpasses i et boligområde uden væsentlig genevirkning for omgivelserne, skriver forvaltningen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Forvaltningen anbefaler derfor, at Teknik- og Miljøudvalget på mødet tirsdag nedlægger et forbud mod den ansøgte anvendelse til foreningsaktiviteter.

Forvaltningen har efterfølgende konstateret, at ejendommen i praksis allerede er taget i brug til det ansøgte formål. Ligeledes har forvaltningen konstateret, at foreningsaktiviteterne giver et langt større parkeringsbehov end hvad der kan løses på egen grund, hvilket medfører en uhensigtsmæssig trafikbelastning i området.

I ansøgningsmaterialet er der redegjort for en løsning på problemstillingen i forhold til parkering. Det er dog forvaltningens vurdering, at den skitserede løsning ikke er brugbar, fordi den ikke løser parkeringsbehovet på egen grund.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk