Forventningen er at der kan bades fra Himmark Strand i 2023

31. august 2020 Nordborg

Ved Himmark Strand er der en markant forurening, som stammer fra deponering af fast og flydende affald fra Danfoss i en periode frem til 1967. Forureningen er én af ti generationsforureninger i Danmark.

Projektparterne for Himmark Strand-forureningen ønsker en oprensning eller anden afværge af forureningen, så badeforbuddet kan ophæves senest i 2023.

Tirsdag bliver Teknik- og Miljøudvalget orienteret om sagen.

Både strandens nordlige og sydlige dele er kraftigt forurenede på land, strand og under havbunden. Forureningen er primært beliggende i de øverste meter sand og fyldjord. Herunder findes et gennemgående lerlag. Forureningen spredes i dag via grundvandet til havet og udgør en sundhedsrisiko ved badning. Der er badeforbud og fiskeri frarådes over en strækning på ca. 550 meter langs Himmark Strand.

Artiklen fortsætter under annoncen

Der er et tæt samarbejde om oprensningen af forureningen mellem virksomheden Danfoss, Region Syddanmark og Sønderborg Kommune. For at løfte opgaven er der oprettet en projektorganisering mellem parterne. Der arbejdes desuden tæt sammen med Miljøstyrelsen, Kystdirektoratet og Danfoss’ rådgiver Rambøll.

For at kunne realisere en rensning på lokaliteterne inden opstarten af Nordals Ferieresort har man i styregruppen valgt at anbefale en afgravning af de forurenede materialer på land, til vands og på kysten. Det betyder, at der i en periode over et par år vil være stor aktivitet i området, øget trafik og en påvirkning på omgivelserne.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det kræver, at man laver en VVM-proces med og får en miljøkonsekvensrapport. Rapporten vil vise, hvilke konsekvenser projektet får på omgivelserne, både hvad angår de fysiske påvirkninger og også trafikale problemer og akkumuleringseffekter med andre projekter såsom Nordals Ferieresort og en eventuel kommende vindmøllepark.

 

 

Skrevet af: Redaktion redaktion@sonderborgnyt.dk
23. juni 2021 Kultur, Sønderborg

Hyggelig Sankt Hans på Fluepapiret

23. juni 2021 Kultur

En lille smule regn ødelagde ikke Sankt Hans-aften på Fluepapiret, hvor folk hyggede sig, mens  Michael Vogensen og Petersen spillede og sang – og lidt senere dukkede Ballonklovnen Finn også op og lavde sjove ballonfigurer til en masse af de børn, som havde taget deres forældre med til Strandpromenaden. Et ekstra krydderi på aftenen var, […]

Læs mere...