Generalforsamling i cyklemotionsklubben

29. januar 2018 Kultur

Der er generalforsamling i Cykle Motion Sønderborg i klubhuset på Verdens Ende lørdag den 3. marts.

Dagsorden iflg. vedtægterne

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år, evt. nyt i 2018
  3. Forelæggelse af revideret regnskab 2017 til godkendelse
  4. Forelæggelse af budget for 2018 til orientering
  5. Behandling af indkomne forslag eller vedtægtsændringer
  6. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år (2018)
  7. Valg: På valg er:

Tina H.

Artiklen fortsætter under annoncen

Johannsen, Carsten Paulsen, Peter L. Petersen

Suppl. til bestyrelsen: Margit Søndergaard

Revisorer: Per Ulrik Pedersen og Leif Menzer – begge genopstiller.

Rev. suppleant: Johanne Ahrendt

  1. Udvalgene

Turudvalg:

Jørgen Hartig, Bent Kastrup

Husudvalg: Helge Bek Hansen, Lars Brinck Hansen (begge villig til genvalg)

Cyklistudvalg: Gitte Hansen, Jørgen Christensen

Web. udvalg: Johanne Ahrendt

Bladudvalg: Monika Petersen, Henry Frederiksen (begge villig genvalg)

Tøjudvalg: Lars W. Sørensen

Løbs,-/Stævneudvalg: Tina, Bjarne Skov, Johanne Ahrendt

Bladene CMD og Cycling: Carsten Paulsen

  1. Eventuelt
Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk