Generalforsamling i cyklemotionsklubben

29. januar 2018 Kultur

Der er generalforsamling i Cykle Motion Sønderborg i klubhuset på Verdens Ende lørdag den 3. marts.

Dagsorden iflg. vedtægterne

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år, evt. nyt i 2018
  3. Forelæggelse af revideret regnskab 2017 til godkendelse
  4. Forelæggelse af budget for 2018 til orientering
  5. Behandling af indkomne forslag eller vedtægtsændringer
  6. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år (2018)
  7. Artiklen fortsætter under annoncen

  8. Valg: På valg er:

Tina H. Johannsen, Carsten Paulsen, Peter L. Petersen

Suppl. til bestyrelsen: Margit Søndergaard

Revisorer: Per Ulrik Pedersen og Leif Menzer – begge genopstiller.

Rev. suppleant: Johanne Ahrendt

  1. Udvalgene

Turudvalg:

Jørgen Hartig, Bent Kastrup

Husudvalg: Helge Bek Hansen, Lars Brinck Hansen (begge villig til genvalg)

Cyklistudvalg: Gitte Hansen, Jørgen Christensen

Web. udvalg: Johanne Ahrendt

Bladudvalg: Monika Petersen, Henry Frederiksen (begge villig genvalg)

Artiklen fortsætter under annoncen

Tøjudvalg: Lars W. Sørensen

Løbs,-/Stævneudvalg: Tina, Bjarne Skov, Johanne Ahrendt

Bladene CMD og Cycling: Carsten Paulsen

  1. Eventuelt
Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
19. juni 2021 Sport, Sønderborg

Hans Natorp fra Sønderborg i spidsen for Danmarks Idrætsforbund

19. juni 2021 Sport

Ved Danmarks Idrætsforbunds årsmøde blev Hans Natorp valgt til ny formand ved et kampvalg, hvor han fik 76 stemmer, mens 71 stemte på modstanderen, Thomas Bach. ”Jeg glæder mig til at tage DIF ud på en modig og visionær rejse, hvor vi hele tiden udfordrer og udvikler vores organisation med en ambition om fremskridt, mangfoldighed, […]

Læs mere...