Grønt lys for renoveringen af Dybbøl Mølle

4. juli 2019 Kultur

Den Selvejende Institution Dybbøl Mølle har siden modtagelsen af den gode nyhed, at Folketinget har afsat 2,5 millioner kroner til en tiltrængt renovering af Dybbøl Mølle i 2019, haft travlt med at indhente tilbud på udskiftningen af vinger med videre samt med at indhente tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen til at renovere den fredede bygning.

Det har hele tiden været bestyrelsens mål, at møllen med tilhørende magasinbygning skal være fuldt funktionelle og præsentable, når der i 2020 først gennemføres markeringer af 100-året for den danske mindehøjtidelighed på Dybbøl Banke og 100-året for oprettelsen af Den Selvejende Institution Dybbøl Mølle den 18.

Artiklen fortsætter under annoncen

april samt ikke mindst i forbindelse med fejringen af 100-året for Genforeningen på Dybbøl den 11. juli 2020.

Torsdag har Dybbøl Mølle modtaget Slots- og Kulturstyrelsens tilladelse til at gennemføre den omfattende renovering og samtidig har styrelsen givet et tilskud på 500.000 kr. oveni den tidligere bevilling på 2,5 millioner kroner.

Tilskuddet fra Styrelsen gives fordi møllen er fredet.

Den ekstra bevilling falder meget belejligt, fordi planlægningen af renoveringen og de indhentede tilbud har afsløret, at de samlede udgifter til den nødvendige renovering af møllen og magasinbygningen løber op i ca. 3,5 millioner kronerinklusiv en ny handicapvenlig rampe ved indgangen til møllen.

Yderligere 500.000 kr. er søgt ved en fond.

Hvis området ved Dybbøl Mølle skal være helt perfekt, så er der desuden et ønske om renovering af to kanonlavetter og opretning af sti og flagbastion samt maling af flagmasten. Hertil budgetteres med yderligere 300.000 kr. – som endnu ikke er fundet.

Det er den lokale møllebygger, Petersen fra Avnbøl, som har fået hovedopgaven i renoveringsarbejdet, og han har lavet en arbejdsplan, som sikrer, at projektet kommer i mål inden den 18. april 2020.

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk