Historisk Samfund: Bestyrelsen for og efter generalforsamlingen er den samme

27. oktober 2020 Kultur

Valgene på generalforsamlingen forleden hos Historisk Samfund for Als og Sundeved medførte ingen ændringer i bestyrelsens sammensætning. Der var genvalg over hele linjen.

De tre bestyrelsesmedlemmer på valg var Tom Specht, Povl Callesen og Jens Verner Nielsen. De blev alle tre genvalgt uden forslag til modkandidat, skriver foreningen.

De tre suppleanter er på valg hvert år. Jette Knapp fra Adsbøl, Lisbeth Kistrup fra Gråsten og Gunnar Callesen fra Sønderborg blev alle genvalgt uden modkandidater.

Artiklen fortsætter under annoncen

Revisorerne  Kirsten Todsen og Claus Kejser blev genvalgt, og det samme gjorde revisorsuppleanten Hanne Thrane.

Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig med Frede Tychsen som formand, Henning Jepsen som næstformand og Jens Verner Nielsen som kasserer og sekretær.

De øvrige medlemmer af bestyrelsen er Tom Specht, Sigga Henriksen, Jytte Urban, Povl Callesen, Sten Boye Poulsen og Karin Kaad.

Desuden deltager museumsinspektør Carsten Porskrog Rasmussen i bestyrelsen som museets repræsentant.

Skrevet af: Redaktion redaktion@sonderborgnyt.dk