Inden jul kan medarbejdere og borgere i Sønderborg Kommune bruge en kommunal whisleblowerordning

9. oktober 2021 Samfund

Økonomiudvalget så på sit møde midt i juni et udkast til retningslinjer for en whisleblowerordning og nu anbefaler forvaltningen, at whistleblowerordningen for ansatte, samarbejdspartnere og leverandører skal være køreklar den 17. december med baggrund i ‘Retningslinje Sønderborg Kommunes whistleblowerordning for ansatte, samarbejdspartnere og leverandører’ og en whistleblowerportal.

På baggrund af drøftelsen i Økonomiudvalget blev der givet udtryk for, at udvalgspolitikerne også ønsker en tilsvarende ordning, hvor borgerne kan foretage anmeldelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

Byrådet forventes at godkende de endelige retningslinjer på sit møde sidst i oktober.

EU besluttede i 2019, at alle arbejdsgivere med over 50 medarbejdere skal have en whistleblowerordning for ansatte og eventuelt samarbejdsparter. Ordningen skal indføres i december 2021. Der er med ordningen fastsat særlige regler, der sikrer anmelder anonymitet og tilbagemelding på anmeldelse.

Anmeldelser sker i et lukket it-rapporteringssystem, der vil blive leveret af BDO, skriver forvaltningen.

Artiklen fortsætter under annoncen

De forhold, der kan indrapporteres i whistleblowerordningen er følgende:

Forhold, hvis afdækning er i offentlighedens interesse – en reel samfundsinteresse

Strafbare forhold – som brud på tavshedspligt, misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, under slæb, bedrageri, bestikkelse mv.

Grove eller gentagne overtrædelser af anden lovgivning – eksempelvis lovgivning om magtanvendelse, forvaltningslov, offentlighedslov, sektorlovgivning

Grove eller gentagne overtrædelser af forvaltningsretlige principper – for eksempel undersøgelsesprincippet, krav om saglighed, magtfordrejningsgrundsætningen og proportionalitet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Seksuel chikane eller andre grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen, for eksempel grov chikane  – defineret som Ligebehandlingsloven – ingen nedre grænse.

Grove eller gentagne overtrædelser af interne retningslinjer – for eksempel om tjenesterejser og modtagelse af gaver.

 

Skrevet af: Redaktion redaktion@sonderborgnyt.dk
17. oktober 2021 Kultur, Sønderborg

Mark & Christoffer underholder til Alsingergildets 75 års jubilæum

17. oktober 2021 Kultur

Det alsiske dialektselskab Alsingergildet fylder 75 år i år. Jubilæet fejres med en koncert søndag den 7. november med pigekor og duoen Mark & Christoffer. Jubilæumskoncerten holdes på Sønderborg Teater og indledes med noget så sønderjysk som kaffebord. Det serveres i Sønderborgsalen på Hotel Sønderborg Strand. Ud over kaffebord og dobbeltkoncert får gæsterne også underholdning […]

Læs mere...