Integrationsrådet gør status over 2017

8. februar 2018 Politik Skrevet af: Ole Kæhler

Gennem 2017 har Integrationsrådet haft tre fokusområder. Det er demokrati, beskæftigelse og uddannelse. På demokratiområdet har hovedmålet i 2017 været, at sikre en øget valgdeltagelse blandt indvandrere og efterkommere ved kommunalvalget i november.

Integrationsrådet deltog bl.a. med en stand i et valgmøde i Ulkebøl Multihus den 8. november.

Beskæftigelse

Data fra Danmarks Statistik viser, at når kvindelige flygtninge har opholdt sig fire år i Danmark er det kun omkring hver tyvende, der er i beskæftigelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

For mændenes vedkommende er det knap hver femte.

”Kvindernes svage arbejdsmarkedstilknytning er udfordrende for samfundet. For kvinderne betyder det, at de ikke bliver integreret i det danske samfund. Eftersom kvinder er vigtige rollemodeller for deres børn betyder det, at også børnene får sværere ved at blive integreret i det danske samfund. Vi har en rigtig god dialog med Integrationscentret omkring denne udfordring”, siger formand for Integrationsrådet Mona Youssef Fahd i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

Studietur

I 2017 var Integrationsrådet på en studiedag i boligområdet Gellerup i Aarhus og hørte bl.a. om en række tiltag, der skal forvandle området fra et udsat boligområde til en attraktiv bydel.

En anden vigtig opgave var uddelingen af den årlige Brobyggerpris.

Den gik i 2017 til Red Barnets familieoplevelsesklub, der bringer flygtningefamilier og lokale familier sammen i et trygt, sjovt og inkluderende fællesskab.

”Integrationsrådet i Sønderborg Kommune er en vigtig dialogpartner for os i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. Vi sætter stor pris på deres arbejde, og de har rigtig mange gode og konstruktive forslag til, hvordan vi kan forbedre integrationsarbejdet”, siger Jan Prokopek Jensen, formand for Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget.

Artiklen fortsætter under annoncen

 Om Integrationsrådet

Integrationsrådet i Sønderborg Kommune skal medvirke til, at kommunens integrationsindsats er effektiv, sammenhængende og egnet til at fremme etnisk ligestilling.

Rådet består af 14 medlemmer, hvoraf otte repræsenterer indvandrere og efterkommere. To er medlemmer af byrådet og fire medlemmer repræsenterer bestyrelser og organisationer.

Formanden, Mona Youssef Fahd, er nu medlem af det nye byråd og træder derfor tilbage som formand, men fortsætter som menigt medlem.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ny formand vælges på konstitueringsmødet i marts eller maj.

Integrationsrådets valgperiode følger byrådets og de 8 medlemmer, der repræsenterer indvandrere og efterkommere er valgt af borgere over 18 år, der selv er indvandrere eller efterkommere efter borgere fra ikke-EU lande inkl. Norge.

Det nuværende integrationsråd er valgt på et valgmøde den 16. november 2017

23. juli 2024 Erhverv, Gråsten

Messedeltagere skal opdage hvor skønt her er

23. juli 2024 Erhverv

De fire sønderjyske kommuner, Sønderborg, Aabenraa, Tønder og Haderslev, har slået sig sammen om den første, fælles sønderjyske bosætnings- og jobmesse, ‘Bo- og Jobmessen Sønderjylland’. Den foregår fredag den 13. september kl. 12-15 i Ahlmannsparken i Gråsten. “Når vi er med i messen, så er det ganske enkelt for at fortælle, der ikke findes mange […]

Læs mere...