KGGO inviterer til Generalforsamling

26. januar 2016 Gråsten

kggo

KGGO’s Generalforsamling 11. februar  kl. 18.00 på Gråsten Plejecenter

Af hensyn til forplejning er tilmelding nødvendig og foregår via vores hjemmeside www.kggo.nu

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af 2 stemmetæller

4. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og fremlæggelse af forslag til det kommende års arbejdsprogram

5. Eventuelle indkommende forslag

Artiklen fortsætter under annoncen

6. Fastsættelse af kontingent + støttemedlemmer

7. Valg af bestyrelse.

På valg er Herluf Andersen, som ikke ønsker genvalg. Bestyrelsen anbefaler, at posten ikke besættes igen, da der så er fem bestyrelsesmedlemmer tilbage og det anses som passende.

8. Eventuelt Forslag, som medlemmerne ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Indkomne forslag ligger til gennemsyn på foreningens adresse.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
7. december 2021 112, Sønderborg

Miljøvagten holder øje med spildt mælk

7. december 2021 112

Tirsdag eftermiddag har der været et uheld med mælk hos en virksomhed på Ellegaardvej i Sønderborg. Det betyder, at cirka 1000 liter mælk er løbet i afløbet og derfra videre til Ulkebøldam. Det betyder, at Ulkebøldam kan få en smule misfarvning i de kommende dage. Lige nu kan man se misfarvning af vandet i gl. […]

Læs mere...