KGGO inviterer til Generalforsamling

26. januar 2016 Gråsten

kggo

KGGO’s Generalforsamling 11. februar  kl. 18.00 på Gråsten Plejecenter

Af hensyn til forplejning er tilmelding nødvendig og foregår via vores hjemmeside www.

Artiklen fortsætter under annoncen

kggo.nu

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af 2 stemmetæller

4. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og fremlæggelse af forslag til det kommende års arbejdsprogram

5. Eventuelle indkommende forslag

6. Fastsættelse af kontingent + støttemedlemmer

7. Valg af bestyrelse.

På valg er Herluf Andersen, som ikke ønsker genvalg. Bestyrelsen anbefaler, at posten ikke besættes igen, da der så er fem bestyrelsesmedlemmer tilbage og det anses som passende.

8. Eventuelt Forslag, som medlemmerne ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Indkomne forslag ligger til gennemsyn på foreningens adresse.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk