KV21: Jørgen Jørgensen vil kæmpe for skoler, natur og de ældre

9. november 2021 KV21

Jørgen Jørgensen fra SF håber rigtigt meget på, det lykkes for SF at komme i Byrådet igen og mener vælgerne også, at SF skal stemmes ind, så vil spidskandidaten, Jørgen Jørgensen, gøre en del for børn, unge, ældre og miljøet.

”Jeg vil gøre mit til, at der kommer minimumsnormeringer i børnehaver og vuggestuer. Og de skal være reelle – ikke kun på papiret. 80 procent af medarbejderne skal være uddannede pædagoger”, siger Jørgen Jørgensen.

SF vil også have løftet folkeskolerne ud af det pædagogiske jerngreb, og sætte skolen fri.

Artiklen fortsætter under annoncen

”Vi skal lade de enkelte skoler indrette sig selv. Skoleledelse og de faguddannede lærer er trods alt vores eksperter. Og så skal inklusionen ske på børnenes præmisser og må aldrig blive en spareøvelse”, siger spidskandidaten. Han mener ikke, der skal være flere end 24 elever i en klasse, hvilket frigiver ressourcer til en to-lærer ordning i visse klasser og fag.

Når det gælder hjemmeplejen, så har SF tænkt sig, den skal organiseres på en helt anden måde.

”SF er modstander af udlicitering af ældreplejen. De borgerlige partiers korstog med øget udlicitering, og konkurrenceudsættelse, eller ”det frie valg” som de kaldte det, har medført en forringet ældrepleje”, siger Jørgen Jørgensen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han mener ikke ældrepleje skal være en vare, der kan handles med på et marked, hvor der konkurreres om pris.

”Ældrepleje kan jo ikke sammenlignes med en eksportvirksomhed der sælger dippedutter. Ældrepleje er og skal være, en personlig relation mellem borger og hjælper med respekt og værdighed”, siger han

Derfor ønsker han, selvstyrende teams af faste plejere, som betyder, at den ældre med behov for pleje, møder de samme personer i sit hjem. Det giver tryghed altid at møde en man kender. Og omvendt lærer plejepersonalet den ældres historie og aktuelle behov at kende. Med faste selvstyrende grupper, kan man bedre sætte plejepersonalets faglige kompetencer i spil, og samtidig skabe større livskvalitet for den ældre medborger.

Artiklen fortsætter under annoncen

De blå partier drømmer om at der kommer såkaldte ’friplejehjem’, men den slags er bestemt ikke en drøm, som SF-politikere har.

”Som SF’er er min frygt, at friplejehjem vil skabe et A og et B hold blandt ældre. Et friplejehjem kan jo sige nej til borgere de ikke ønsker at modtage. For eksempel socialt udsatte, demente eller mindrebemidlede. Det er det ene. Noget andet er, at på friplejehjem gives der muligheder for tilkøb af ekstra ydelser, så jeg kan frygte det bliver de riges paradis. Har du penge så kan du få, har du ingen så må du nøjes med et offentligt plejehjem”, siger SF’eren.

Artiklen fortsætter under annoncen

”Og hvad sker der hvis et friplejehjem går konkurs? Så skal kommunen jo tage over. Vi har jo forsyningspligten. Jeg synes, det er noget ideologisk klyt”, siger Jørgen Jørgensen.

Når Jørgen Jørgensen bevæger sig rundt udenfor, så bemærker han, der ikke rigtigt er nogle insekter – og der er heller ikke fuglesang overalt.

”Hvor er mariehønen”, spørger han

”Derfor skal vi have sikret biodiversiteten og det gør vi ved at sikre mere vild natur. Og ved at udpege de områder, hvor der kan udlægges eller plantes urørt skov”, siger Jørgen Jørgensen

Artiklen fortsætter under annoncen

”Vi skal sikre det rene drikkevand i vandhanerne. Hvis ikke det skal blive sådan, at vandet i vandhanerne lugter af klor, eller vi skal til at købe drikkevand i flasker, så skal vi have sikret, at der ikke bliver sprøjtet i nærheden af de steder, hvor vi indvinder drikkevand fra”, siger spidskandidaten fra SF.

SF agter også at gennemgå kommunens indkøb.

”Dem skal der laves et CO2-regnskab så vi sikrer, at vores indkøb ikke belaster klimaet, miljøet og naturen mere end højst nødvendigt.

 

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
5. december 2021 Sønderborg, Frivillige

Damefrokostens flytning til Skansen falder ikke i god jord hos alle

5. december 2021 Sønderborg

Bandet Top Seven og en længere række mennesker har skrevet kommentarer på SønderborgNYTs Facebookside, hvor de fortæller, at de slet ikke kan forestille sig Damefrokosten, når den flyttes til Skansen. “Hvor er det ærgerligt, at de vil lave noget om som har været en succes i så mange år. Men der bliver ingen damefrokost – […]

Læs mere...