Læserbrev: Afstanden mellem Byrådet og borgere er uendelig

3. maj 2013 Debat

Af Svend Jørgensen, Avnbøl:

 

Afstanden fra borger til byråd er tilsyneladende blevet uendelig lang.

Der er en åbenlys afgrund mellem det som optager borgerne i bred forstand, og det som byrådet bruger tid og kræfter på.

 

Jeg forstår ganske enkelt ikke, hvorfor vores lokalpolitikere skal drive global klimapolitik. Jeg forstår ikke, hvorfor byrådet vil pålægge sine egne borgere tunge byrder, blot for at kunne brande Sønderborg som CO2 neutral kommune, for at blive kendt og anerkendt nationalt og internationalt. Kan I fortælle mig hvorfor?

Artiklen fortsætter under annoncen

Kommunen skal naturligvis være miljø- og energibevidst og gå foran som det gode eksempel, når miljø- og energirigtige løsninger kan komme til fællesskabet til gode, der skal investeres i ny teknologi overalt i den kommunale husholdning for på sigt at spare på de knappe ressourcer.Det er jeg helt enig i. Det kammer derimod over når man, i ly af kommunens Project Zero, kritikløst vil plastre landskabet til med kæmpevindmøller som samlet set koster samfundet masser af penge.

Artiklen fortsætter under annoncen

Vindenergi er på ingen måde CO2 neutralt. Der produceres godt nok masser af CO2 fri energi, men den produceres på tidspunkter, hvor der typisk er mindst brug for energien, hvorfor en alt for stor del må eksporteres til en, i bedste fald, uendelig lav afregningspris, i værste fald skal aftagerne tilmed betales for at modtage strømmen. Omvendt skal der enten produceres el på de kulfyrede kraftværker eller importeres strøm når vinden er flov eller møllerne står helt stille, vel at mærke til markedspris.

Artiklen fortsætter under annoncen

Vindmøller skal have backup

Kulfyrede kraftværker skal stå stand by til enhver tid, dvs. der skal konstant brændes fossilt brændstof for at agere back up for vind- og solenergianlæggenes meget svingende og uforudsigelige produktion, der går masser af energi til spilde på den konto. Det er således noget af et selvbedrag når man tror, at vindmølleenergi er CO2 neutral, det er en meget snæversynet betragtning som vindmølleindustrien af al magt, og desværre med alt for stort held forsøger at prakke politikerne på. Sønderborgs politikere er tilsyneladende hoppet ganske kritikløst på denne limpind.

Artiklen fortsætter under annoncen

Samfundsmæssigt er det en både elendig og dyr løsning; hvorfor er Sønderborgs lokalpolitikere så stålsat på at bidrage til et sådant bedrag? Det kan vel ikke være statens ”præmie” på kr. 88.000 pr. MW vindmølle som placeres i kommunen? Det er naturligvis gratis penge som man generøst kan klatte ud over kommunen til forskellige lokale projekter, men det kan vel højst være en sølle tillægsgevinst når regnebrættet skal gøres op? Vindenergi er og bliver alene et godt supplement til andre energikilder, derfor skal havvindmøller ikke placeres på land, men på havet. Såfremt møller partout skal placeres på land, skal det ikke være klods op af menneskeboliger.    

Artiklen fortsætter under annoncen

 

Byrådet påtager sig det formelle ansvar for at Planafdelingen strør møller ud i vort smukke landskab efter for godt befindende, uanset hvilke ulemper og ulykker man påtvinger sagesløse naboer, som uheldigvis har bosat sig oplandet, tilpas langt væk fra Sønderborg by. Uanset nok så mange protester og indsigelser forekommer byrådet totalt tonedøve, Man gider ikke høre på de sædvanlige kværulanter, ”nogen må jo finde sig i lidt ulemper på fællesskabets vegne” hedder det sig!

Frivilligt arbejde

Kommunen har ingen pligt til at anvise plads til havvindmøller på land, der er alene tale om en opfordring fra regeringen, så hvorfor denne iver? Føler I Jer mere kaldet til at imødekomme regeringen end at værne om Jeres egne borgeres helbred og velfærd? Det synes helt grotesk!

 

Der er byrådspolitikere i Sønderborg kommune som angiveligt har udtalt, at man hellere vil samle alle møller på ganske få steder, det synes jeg umiddelbart lyder som en god ide, forudsat, at man kompenserer naboer fuldt ud ved at ekspropriere deres ejendomme til fuld markedspris, og ikke spise dem af med de latterlige erstatningssummer som værditabsordningen lægger op til. Et ødelagt helbred, en helvedes støj og vingernes evindelige glimten i sollyset kan aldrig erstattes med ussel mammon, glem det!

Tilbage til de nære ting

 Kære byrådsmedlemmer, jeg beder Jer om, at komme tilbage til Jeres rødder, der er masser af opgaver til Jer her i lokalområdet, I behøver ikke drive politik på verdensplan eller for den sags skyld på landsplan, det er helt ok at holde sig til det lokale. Jeres primære opgave er, at levere kerneydelser til kommunens borgere, og holde styr på den fælles kasse, det er her de store forventninger til Jer er. Hvis I ikke synes det er helt så spændende som at spise kirsebær med Al Gore, Connie Hedegaard og de andre klimakoryfæer, så synes jeg I skal søge valg til andre fora end byrådet. Sønderborg er bestemt en dejlig by som fortjener det allerbedste, men den er ikke og bliver ikke en verdensby, hvor byrådet kan tillade sig at bruge ressourcer på verdenspolitiske emner; overlad dog den globale klimapolitik til FNs årlige klimakonferencer (i  2013 et sted i Østeuropa) og brug Jeres gode energier på de nære problemstillinger og værn om Jeres borgeres ve og vel.

 

Sønderborg skal naturligvis udvikle sig, og tiltrække nye borgere, men I må altså ikke glemme dem som er her i forvejen, dem som er grundlaget for den Sønderborg kommune som vi kender i dag.  

 

Jeg tillader mig at skrive til Jer bredt fordi det tilsyneladende er nytteløst at sende mere personlige mails til enkeltmedlemmer.

 

 

Skrevet af: Ole [email protected]
9. december 2023 Politik, Sønderborg

Økonomiudvalget skal tage stilling til Kommuneplan 2023 – 2035

9. december 2023 Politik

På onsdag skal Økonomiudvalget debattere og beslutte at godkende eller stemme imod Kommuneplanen, som rækker helt frem til 2035. Økonomiudvalget har tidligere besluttet at 14 perspektivområder til solceller og vindmøller skrives i Kommuneplan 2023-2035. På basis af drøftelser på temamøde fremlægger forvaltningen forslag til principper for vedvarende energiprojekter, VE-projekter – og dem skal Økonomiudvalget også […]

Læs mere...
>