Læserbrev: Byrådet skal ikke alene lytte til vindmølle-betalte eksperter

5. maj 2013 Debat

Svend Jørgensen, Avnbøløstenvej skriver på baggrund af infomøde om vindmøller:

Jeg klager over den information der blev givet på mødet. Det som jeg beklager, er at vi i hele forløbet, frem til vindmølleplanen blev besluttet, blev fyldt med nøje indstuderede partsindlæg, som ensidigt baserer sig på oplysninger fremlagt og betalt af vindindustrien, Jens Pouplier fra Naturstyrelsen kunne nøjagtig tligeså godt have repræsenteret Vestas og Siemens, det ville ingen forskel have gjort. Dét, som jeg synes, er så bekymrende for vort demokrati er, at politikerne hopper ganske og aldeles kritikløst på vindindustriens vogn og ikke levner andre meninger en chance. Jeg medgiver gerne, at Jens Pouplier ikke på noget tidspunkt forsøgte at skjule sin mission. Han er ansat i det ”rejsehold”, som kommunerne kan rekvirere, når deres projekter skal bankes på plads i lokalsamfundene. Det lagde han ikke skjul på.

Artiklen fortsætter under annoncen

Byrådet tromler bare

At der reelt er tale om en ørkesløs diskussion og måske endog rent tidsspilde, er jeg efterhånden blevet klar over. Det politiske flertal i kommunen har for længst besluttet sig for, at ville knægte sine egne borgere til fordel for tilplastring af landskabet med kæmpevindmøller, som er designet og udviklet til at stå ude på havet langt fra menneskers boliger. Byrådet slår ud med armene og anfører, at alt er indenfor lovens grænser. Ja, det er desværre meget muligt, men folkevalgte er altså ikke forpligtede til at tromle deres egne borgere, der er alene tale om henstillinger og opfordringer fra regeringen, som i øvrigt har bred opbakning i Folketinget til energipolitikken.  

Artiklen fortsætter under annoncen

Byrådet vægter vindmølle-industrien mere end det vægter borgerne, mener Svend Jørgensen.

 

Det helt forrykte er, at den politiske beslutning tages på grundlag som er lavet, betalt og markedsført af vindmølleindustrien, alle former for kritik er fejet af bordet af skiftende miljøministre, man ønsker ganske enkelt ingen ”second opinion”, ingen uvildige skal kunne efterprøve eller kontrolmåle, det er der forlods sat effektive stopklodser for. Et forløb som i en retsstat som Danmark er ganske uhørt og uværdigt.

Artiklen fortsætter under annoncen

 

Netop derfor burde I lokalt klappe hesten og se tiden an, for sandheden kommer naturligvis frem en dag, men så er det rimeligvis for sent for de borgere som I på det tidspunkt har påført uoprettelig skade. Møllerne vil i så fald stå som skamstøtter over Jeres ”dumstædighed”, for nu at bruge et ofte anvendt royalt citat.       

Artiklen fortsætter under annoncen

 For dårlige erstatninger

Jeg kan se i Jeres dagsorden til mandagsmødet i Teknik- og Miljøudvalget skal behandle de tilsvarende sager i Lavensby, Notmarkskov og Blans. Det er påfaldende, at forvaltningen nærmest på samlebåndsmaner remser klagerne op og ligeså rutinemæssigt henviser til at en mulig miljørapport vil afdække alle forhold samt at VE lovens værditabsordning vil kompensere værditab på fast ejendom. Jamen halløjsa, samfundet kan da ikke med menneskepenge betale sig fra at ødelægge borgernes livskvalitet og udsætte dem for sygdomsrisiko. Disse ødelæggelser kan ikke gøres i penge. At værditabsordningens latterlige takster så i øvrigt er en ren hån mod de forurettede er en helt anden sag.

Artiklen fortsætter under annoncen

Borgersvar skrottes

Når I således fremturer, og fejer alle indsigelser af bordet, burde I samtidig have så meget courage, at I foretager ekspropriation af de ejendomme som I derved ødelægger. Via en ekspropriation gives borgerne mulighed for at starte et nyt liv i de rolige omgivelser som de netop har søgt ved at bosætte sig i landdistrikterne.

Køb dog de vindmølle-ramte boliger, siger Svend Jørgensen.

 

Jeg appellerer på medborgeres og egne vegne til, at Udvalget for Teknik og Miljø og resten af Sønderborg Byråd lader tvivlen komme egne borgere til gode frem for at gennemtvinge vindmølleprojekterne på et yderst tvivlsomt og meget ensidigt dokumenteret grundlag. Vent til der foreligger uvildig flersidet dokumentation. Tænk Jer meget om!

I kan sagtens nå det inden 2029 – der gøres nye tekniske landvindinger hver dag.

 

 

Skrevet af: Ole [email protected]