Nu er der gang i arbejdet med at lave nyt stenrev

20. februar 2021 Samfund

Netop nu er Als Stenrev ved at lave et nyt stenrev i Alssund ud for den nye handicapvenlige bro ved Skivedepotet. Biodiversitetsrevet er en del af vores store Velux-sponsorerede projekt som afsluttes i 2021. Samtidig har vi mulighed for at udbygge det populære rev Triton ved Fluepapiret ved Sønderborg Slot, skriver foreningen til SønderborgNYT.

Begge rev skal indgå i formidlingen af den vigtige marine naturtype, stenrev.

På stenrevene og i ålegræsbedene er biodiversiteten meget høj. Derfor er disse naturtyper vigtig for et godt havmiljø i Danmark, og de danner grundlag for de marine fødekæder. Særligt efter de seneste års store iltsvind i farvandene omkring Als er det vigtigt, at vi får sat fokus på vores trængte havmiljø.

Artiklen fortsætter under annoncen

Med de to rev håber vi at vi kan udbrede kendskabet til hvor frodigt et hav revene danner grundlag for. Problemet derude under havoverfladen er at vi ved stenfiskeri, har fjernet næsten alle de naturlige stenrev, ålegræsset er trængt op på det lave vand på grund af for mange næringsstoffer.

Omkring 1920 havde vi ålegræs stående ud på 16-18 meters dybde – i dag er vandet så uklart at planten kun får lys nok til fotosyntese og vækst på tre meters dybde.

Havets overflade er altid smuk og kun sidst på sommeren oplever hr og fru Danmark, at havet måske ikke har det så godt.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ved gåturen langs stranden er det sidst på sommeren, at iltsvindet er værst og hvis de rigtige vindforhold indtræder, ser vi den barske virkelighed – der skyller døde fisk op på strandene.

Desværre glemmer vi hurtigt problemet igen og handlingerne for at stoppe disse gentagende ødelæggelser af havets økosystemer er meget begrænset – vi har desværre ikke tradition for at investere i et sundt hav.

Vi fisker bestandene ned og udleder næringsstoffer i mængder, der ikke giver havet en chance for at komme på fode igen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Med endnu et stenrev, som er tilgængeligt for alle som har en dykkermaske, håber vi, at kunne skabe et folkeligt ejerskab til og ansvar for et hav i balance.

 

Hvis man her i weekenden har lyst til at følge byggeriet af stenrevene, så kig ind på Vesselfinder, og se hvornår skibet Elisabeth Høj ligger i Alssund eller ved Tritons rev og lægger sten ud på havbunden for at skabe liv. Udlægning af en last tager ca 2 timer. Der vil være gode muligheder for på nært hold at se udlægningen af sten fra Strandpromenaden eller fra broen ved Kær Vestermark. Stenene kommer fra norske stenbrud, og lægges i et midlertidigt stendepot ud for Kragesand. Biodiversitetet bygges at 500 kubikmeter sten og formidlingsrevet som i forvejen består af 800 kubikmeter sten udbygges med yderligere 250 kubikmeter.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ved Kragesand er projektet Better BirdLIFE ved at etablere nye stenrev som skal sikre føde til edderfuglen. Edderfuglen spiser primært blåmuslinger, som den finder på stenrev.

 

Skrevet af: Redaktion redaktion@sonderborgnyt.dk