Økonomiudvalget skal se på spareforslag – se liste her

13. juni 2020 Politik

Fagudvalgene i Byrådet har behandlet spareforslagene fra forvaltningerne, der samlet skal blive til 30 millioner kroner og forslagene har været i høring hos råd, nævn med flere samt kommunens eget personale.

På det næste møde – onsdag – i Økonomiudvalget skal udvalgenes indstillinger gennemgås.

Udvalgenes indstillinger:

Børne- og Uddannelsesudvalget

Udvalget godkender forslaget om øget distriktssamarbejde mv.

Artiklen fortsætter under annoncen

Forslaget om færre pædagoger i SFO kan ikke godkendes.

Udvalget peger på, at der kan hentes 500.000 kroner i effektivisering fra 2022 og overslagsår i stedet for i forventning om at dagtilbud er samlet i færre enheder i Hørup og Augustenborg.

Social- og Seniorudvalget

Udvalget anbefaler følgende budgetreducerende forslag:

Reduktion på ledelse inden for Job og Velfærd

Gruppeforløb i Ældreområdet

Demografipuljen reguleres parallelt.

Udvalget anbefaler ikke at der spares på naturvejleder, men anbefaler i stedet for, at der tages 500.000 kroner i forlængelse af BDO-analysen.

Sundhedsudvalget

Udvalget anbefaler ikke forvaltningens indstilling.

En nedskæring på en million kroner på Sundhedsordningen er ifølge udvalgsmedlemmerne for vidtgående og vil betyde:

En total omlægning af sundhedsordningen

At der ikke er plads til at arbejde med arbejdsmiljøet for ansatte og den forebyggende indsats, der ydes af personalet for at sikre et lavt sygefravær, ikke vil kunne fortsætte

Udvalget foreslår at Sundhedsordningen i stedet reduceres med 500.000 kroner.

Reduktion af sundhedsplejerskerne på grund af demografi fastholdes. Samarbejdet med Sygehus Sønderjylland inddrages.

Erhvervsudvalget og Teknik- og MiljøudvalgetArbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget

Udvalget siger god for forvaltningens indstilling.

Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme

Udvalget godkender forvaltningens spareforslag.

Begge udvalg har godkendt forvaltningernes spareforslag.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk