Overskudsstrømlager søger investorer

18. februar 2015 Erhverv

En energimembran kan være en mulig løsning til at lagre den energi, der produceres af vedvarende energikilder som fx vindmøller og solceller. Når energimembranen lagrer overskudsstrøm fra fluktuerende vedvarende energikilder, hjælper det til at udligne svingninger i elnettet.

Energimembran.

Energimembran.

Nu har Sønderborg-projektet fået bevilget flere penge til videreudvikling.

Energimembran-projektet har fået bevilget 11 mio. kr. fra ForskVE programmet til at videreudvikle det eksisterende demonstrationsanlæg i Nybøl.For at projektet kan videreudvikles, søges der stadig investorer, fordi støtten fra ForskVE programmet er koblet til en egenfinansiering på 4 mio. kr.

Interesserede investorer kan henvende sig til bestyrelsesformand Jan Olsen tlf. 23 30 96 17 eller direktør Per Balslev tlf. 40 13 18 98.

Sådan virker det

Ideen er, at man lægger et stort jordlag over en speciel membran, som kan sammenlignes med en kæmpe-ballon. Når der er overskud af el i nettet, pumper man vand i membranen og fylder dermed energilageret. Når el-efterspørgslen så stiger igen, åbnes der for en ventil, og vandet fra membranen bliver presset ud igennem en turbine, som genererer el.

Meget større anlæg

Det første projektanlæg i Nybøl kører allerede og har siden starten i 2011 været igennem diverse test.

I næste fase, som teamet kalder fase 3B, skal projektet udvides, og anlægget skal være 10 gange større. I den projektfase skal anlægget afprøves med havvand, og muligheden for skalering af anlægget skal demonstreres i praksis.

Herudover skal energimembranen for første gang tilkobles det danske el-reguleringsmarked, og dermed demonstrere dens egenskaber som reguleringskraftværk og hjælpe til at stabilisere forsyningsnettet.

Læs mere om det europæiske forsyningsnet og følg den aktuelle netfrekvens på: http://www.mainsfrequency.com/

Det nye anlæg kommer til at have en elektrisk effekt på 100 kW og kan lagre 400 kWh.

Membranen skal rumme 10.000 liter havvand.

Ved et fuldt cyklus løfter membranen ca. 80.000 tons jord.

 

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk