Pårørenderåd: Spareforslag forringer forholdene på Bosager

6. juli 2022 Politik

Pårørenderådet for Botilbud Bosager kritiserer forslag til besparelser, der vil føre til færre ansatte og forringede forhold for handicappede borgere.

Antallet af feriedage bliver skåret fra fem til tre om året. Antallet af ledsagede ture bliver ringere. Og så der bliver mindre dialog mellem botilbud og de pårørende til de handicappede borgere, der bor og lever på Botilbud Bosager.

Det er opsummeringen af det sparekatalog, som forvaltningen i Sønderborg Kommune har sendt i høring med velsignelse fra Social-, Senior- og Handicapudvalget. Konsekvenserne bliver ganske omfattende for de af vores borgere, der måske har mest brug for omsorg og pleje.

Artiklen fortsætter under annoncen

Overskriften på sparekataloget – der har navnet ”Handleforslag – budget i balance for 2022-2025” – er efter forvaltningens opfattelse, at spareforslagene skal skabe balance i det fremtidige budget for Sønderborg Kommune.

– Pårørenderådet for Bosager oplever, at balancen i den kommunale økonomi skal ske på bekostning af de svageste borgere, der til gengæld kommer i ubalance. Selv om sparekataloget endnu er vag på de præcise besparelser, så vil borgerne på Bosager få færre ansatte til at tage vare på den daglige pleje og omsorg, siger formand for Pårørenderådet Kim Vejrup i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

Pårørenderådet anslår, at den årlige besparelse på driftsbudgettet for Bosager bliver på omkring 500.000 kroner. Det er et sparekrav, der ikke kan dækkes af mindre indkøb af blyanter og færre personalemøder. Det vil koste stillinger blandt de ansatte.

“Forvaltningen angiver selv i sparekataloget, at det vil føre til færre ture ud af huset for borgerne, fordi de hver gang skal have en ledsager med, og det vil også give færre timer til den nødvendige dialog, som personalet skal have med de pårørende”, forklarer Kim Vejrup.

Artiklen fortsætter under annoncen

“Det er forringelser, der giver en ubalance, som vi er nødt til at protestere over”.

Forargelsen er dog størst i forhold til et andet og i det tilfælde meget konkret spareforslag. Forvaltningen foreslår således, at borgerne fremover skal have færre feriedage. Konkret skal de nuværende fem årlige feriedage barberes ned til blot tre.

“Når man sammenholder det med, at borgerne også skal have færre ledsagede ture ud af huset, så vil borgerne på Bosager i stadig højere grad opleve at skulle tilbringe næsten 365 dage om året på deres egen stue eller i fællesarealerne. Vi er i Pårørenderådet oprørte over, at forvaltningen foreslår det og kan kun opfordre til, at politikerne også afviser det spareforslag”, siger Kim Vejrup.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
15. august 2022 Nordborg, Samfund

Nordborg-branden: En del af Storegade i Nordborg er spærret

15. august 2022 Nordborg

Siden søndag eftermiddag er der blevet holdt ekstra godt øje med de to bygninger, som var udsat for brand, på Storegade i Nordborg. Det er hjemmeværnet og også politiet, som sørger for, at der ikke er nogen, som kommer indenfor afspærringen, som er omkring brandstederne. “Brandårsagen skal undersøges af politiet og det sker nok mandag […]

Læs mere...