ProjectZero satte fuld fart mod CO2-neutralitet i 2029 på årets ‘Summer Summit’

10. september 2020 Samfund
Borgmesteren var tilfreds med drøftelser i landbrugsgruppen på årets ’Summer Summit’.
Borgmesteren var tilfreds med drøftelser i landbrugsgruppen på årets ’Summer Summit’.

ProjectZero har netop afholdt årets ’Summer Summit’ på Hotel Scandic i Sønderborg, hvor 65 arbejdsgruppemedlemmer, ambassadører, lokale interessenter og eksperter deltog med deres viden, erfaringer og relationer til lokalsamfundet.

Formålet med ’Summer Summit’ var at gøre status på resultaterne i arbejdsgrupperne, kigge fremad og skabe en fælles billeddannelse på de kommende 12 måneders arbejde, med henblik på at styrke eksekvering og implementeringen af de 50 konkrete projekter i Sønderborgs klimahandleplan – Roadmap2025 – som viser vejen mod CO2-neutralitet i 2029.

Artiklen fortsætter under annoncen

Borgmester Erik Lauritzen takkede på byrådets vegne de mange ’frivillige’ i Roadmap2025-projektet og Erik Lauritzen var selv meget tilfreds med drøftelser i landbrugsgruppen på årets ’Summer Summit’, hvor borgmesteren selv er arbejdsgruppe-formand.

Overordnet er Sønderborg-området på rette spor fokuseret på at realisere 50% CO2-reduktion i 2020 og 75% CO2-reduktion i 2025 og den samlede reduktion, siden 2007, udgør ultimo 2019 44% og de igangværende 2020-indsatser sandsynliggør at 50%-målsætningen realiseres ved udgangen af 2020.

Artiklen fortsætter under annoncen

Analyser af energiforbruget i arbejdsgruppernes fokusområder viser, at energiforbruget og CO2-udledningen i Sønderborg generelt udvikler sig mere positivt end Danmark som helhed, men også at der er behov for at styrke energieffektiviseringsindsatsen på tværs af borgere, boligforeninger, virksomheder, skoler med flere.

Denne artikel er bragt i samarbejde med Sønderborgs ProjectZero.

Skrevet af: Redaktion redaktion@sonderborgnyt.dk
30. november 2021 Politik, Sønderborg, Uncategorized

Samlet vederlagsomkostning til formænd og næstformand stiger i ny udvalgsstruktur

30. november 2021 Politik

Som SønderborgNYT tidligere tirsdag kunne fortælle, skal byrådet træffe beslutning om en ny udvalgsstruktur for den kommende byrådsperiode. Det betyder blandt andet, at der fremover bliver ét stående udvalg mere og dermed stiger den samlede vederlagsomkostning til formænd og næstformand i de såkaldte ’stående’ udvalg, hvis forslaget godkendes. Samlet set stiger den årlige, samlede omkostning […]

Læs mere...