Regler: Hvem skal holde stier, veje og fortove rene

19. september 2014 Uncategorized

Der er vedtaget nye regler, som fortæller, hvem der skal holde veje, stier og fortove rene og også fri for sne i vintertiden. Og de nye regler gør, at Sønderborg Kommune skal rette ind og ud i planen for vintertjenesten. Rettelserne bliver kigget efter i Økonomiudvalget i den kommende uge.vinter

Artiklen fortsætter under annoncen

Regulativet er ændret så der er overensstemmelse mellem ”Lov om private fællesveje” og regulativet. Dette er en juridisk tilpasning som betyder, at kommunen som vejbestyrelse har mulighed for at pålægge borgerne renholdelse og vinterbekæmpelse for de fortove, der grænser op til deres ejendomme. Dette ændrer ikke den nuværende praksis.

Der udover er der lavet følgende tilpasninger:

Vintertjeneste:

Artiklen fortsætter under annoncen

I det tidligere regulativ var beskrevet, at lodsejere skulle renholde og udføre vintertjeneste på gågader i en afstand af 3 m fra facaden, hvilket var uhensigtsmæssigt da dette efterlod et mindre område mellem facaderne, som ikke blev renholdt.vinter

Artiklen fortsætter under annoncen

I det nye regulativ er det derfor pålagt grundejerne på gågader og gågadezoner at fortage vintertjeneste på alle arealer på nær kørebanearealer. På torve og pladser har grundejere pligt til at udføre vintertjeneste indtil en afstand på 5 m fra facaden.

Renholdelse:

For renholdelse er beskrivelsen ændret fra et udførelseskrav til et tilstandskrav, hvilket betyder, at man ikke fejer et fast antal gange pr. år, men fejer efter behov. 

Artiklen fortsætter under annoncen

Endvidere er der en del vejstrækninger, hvor vejbestyrelsen har pligt til at renholde kørebanen, som ikke tidligere har været medtaget i regulativet. Disse strækninger forudsættes renholdt til det niveau, som er beskrevet for den enkelte vejstrækning.

Øvrige forhold:

En lodsejer har indgivet klage til Vejdirektorat over omfanget af dennes forpligtigelse til at renholde og udføre vintertjeneste på sit fortov som ligger nærmere end 10 m fra skel. Vejdirektoratet har afsagt kendelse i sagen, hvilket betyder, at kommunen skal renholde og udføre vintertjeneste på alle fortovsstrækninger og stier langs veje, hvortil lodsejerne ikke har direkte adgang.

Artiklen fortsætter under annoncen

Teknik- og Miljøforvaltningen er ikke enig i denne afgørelse og vil derfor anlægge sag mod Vejdirektoratet. Principperne for dommen er derfor ikke indarbejdet i regulativet.

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
27. september 2022 Sønderborg, Frivillige

Mandag var fire håndboldspillere på køkkenholdet

27. september 2022 Sønderborg

Mandag eftermiddag mødtes en gruppe børn og frivillige fra Ungdommens Røde Kors med fire af de seje håndboldspillere SønderjyskEs herrehold og det gjorde de for at hygge sig med at lave mad og spise sammen. SønderborgNYT fangede håndboldspilleren Rasmus Bech og ‘køkkenpigen’ Cecilie, som fortalte, hvilke opgaver, som de havde fået. “Vi har hakket chokolade, […]

Læs mere...