Regler: Hvem skal holde stier, veje og fortove rene

19. september 2014 Uncategorized

Der er vedtaget nye regler, som fortæller, hvem der skal holde veje, stier og fortove rene og også fri for sne i vintertiden. Og de nye regler gør, at Sønderborg Kommune skal rette ind og ud i planen for vintertjenesten.

Artiklen fortsætter under annoncen

Rettelserne bliver kigget efter i Økonomiudvalget i den kommende uge.vinter

Regulativet er ændret så der er overensstemmelse mellem ”Lov om private fællesveje” og regulativet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Dette er en juridisk tilpasning som betyder, at kommunen som vejbestyrelse har mulighed for at pålægge borgerne renholdelse og vinterbekæmpelse for de fortove, der grænser op til deres ejendomme. Dette ændrer ikke den nuværende praksis.

Der udover er der lavet følgende tilpasninger:

Vintertjeneste:

I det tidligere regulativ var beskrevet, at lodsejere skulle renholde og udføre vintertjeneste på gågader i en afstand af 3 m fra facaden, hvilket var uhensigtsmæssigt da dette efterlod et mindre område mellem facaderne, som ikke blev renholdt.vinter

I det nye regulativ er det derfor pålagt grundejerne på gågader og gågadezoner at fortage vintertjeneste på alle arealer på nær kørebanearealer.

Artiklen fortsætter under annoncen

På torve og pladser har grundejere pligt til at udføre vintertjeneste indtil en afstand på 5 m fra facaden.

Renholdelse:

For renholdelse er beskrivelsen ændret fra et udførelseskrav til et tilstandskrav, hvilket betyder, at man ikke fejer et fast antal gange pr.

Artiklen fortsætter under annoncen

år, men fejer efter behov. 

Endvidere er der en del vejstrækninger, hvor vejbestyrelsen har pligt til at renholde kørebanen, som ikke tidligere har været medtaget i regulativet. Disse strækninger forudsættes renholdt til det niveau, som er beskrevet for den enkelte vejstrækning.

Øvrige forhold:

En lodsejer har indgivet klage til Vejdirektorat over omfanget af dennes forpligtigelse til at renholde og udføre vintertjeneste på sit fortov som ligger nærmere end 10 m fra skel.

Artiklen fortsætter under annoncen

Vejdirektoratet har afsagt kendelse i sagen, hvilket betyder, at kommunen skal renholde og udføre vintertjeneste på alle fortovsstrækninger og stier langs veje, hvortil lodsejerne ikke har direkte adgang.

Artiklen fortsætter under annoncen

Teknik- og Miljøforvaltningen er ikke enig i denne afgørelse og vil derfor anlægge sag mod Vejdirektoratet. Principperne for dommen er derfor ikke indarbejdet i regulativet.

 

Artiklen fortsætter under annoncen

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
16. april 2021 COVID-19, Samfund, Sønderborg

Ingen områder i Sønderborg er tæt på automatisk nedlukning – se tallet for dit område her

16. april 2021 COVID-19

Nye beregninger fra Statens Serum Institut viser, hvad den såkaldte testjusterede incidens er for hver af landets sogne. Et sogn kan blive lukket automatisk ned, hvis det testjusterede incidenstal er på flere end 400 nye smittede per 100.000 indbyggere, at antal af smittede er på mindst 20 personer og at positivprocenten er mindst to procent. […]

Læs mere...