Sammen om det gode liv – ny politik for handicappede borgere

Arkivfoto
Arkivfoto
8. marts 2017 Politik Skrevet af: Ole Kæhler

Alle – også borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne – har ret til et aktivt, selvstændigt og meningsfyldt liv. Det er holdningen i det forslag til en socialpolitik for 2017-2020, “Sammen om det gode liv”, som socialudvalget netop har anbefalet byrådet at godkende.

Den nye socialpolitik skal afløse tre politikker, idet der hidtil har været politikker for såvel handicap- som udsatte- og psykiatriområdet.

De samles nu i én politik.

Grundlaget for den nye politik blev lagt den 1. juni sidste år, hvor 70 borgere, brugere, pårørende, interesseorganisationer, politikere og medarbejdere var samlet for at drøfte politikkens værdigrundlag og retning.

Artiklen fortsætter under annoncen

Siden har alle igen været involveret i en høringsproces, og høringssvar er indarbejdet i det forslag, som socialudvalget nu har anbefalet. Den endelige godkendelse ligger hos byrådet, som har sagen på sin dagsorden 5. april.

”Med forslaget til en socialpolitik lægger vi op til, at der tages udgangspunkt i det enkelte menneskes håb og drømme for fremtiden. Det handler om værdighed, sociale fællesskaber, beskæftigelse og nytænkning. Politikken skal sikre, at de mennesker, den handler om, får de rigtige løsninger og møder de rigtige indsatser og metoder. Det opnår vi kun, når vi inddrager dem, lytter og tænker nyt og fleksibelt”, siger socialudvalgsformand Niels Ole Bennedsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Når der med jævne mellemrum skal foretages revision af politikker og handleplaner, hænger det bl.a. sammen med, at der kommer nye love, ny viden, nye diagnoser og nye metoder, skriver Sønderborg Kommune i en pressemeddelelse.

”I kommunen skal vi også tænke nyt og tilpasse os. Men især skal vi have fokus på det enkelte menneske, når vi sammen sætter rammerne og indholdet for “det gode liv”, og derfor er jeg også godt tilfreds med, at vi har haft en proces, hvor mange forskellige mennesker med forskellige holdninger og indgangsvinkler er inddraget”, siger Niels Ole Bennedsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Socialpolitikken arbejder – som alle andre politikker og strategier i kommunen – med fire grundlæggende værdier i mødet mellem medarbejder og borger, nemlig dialog, anerkendelse, samarbejde og engagement.

17. april 2024 Politik, Sønderborg

Målsætningen med 77.000 indbyggere i 2030 holder ikke, siger politikere

17. april 2024 Politik

På mødet i Økonomiudvalget i dag, onsdag, blev der lagt en befolkningsprognose på bordet. Den bygger på tal fra Danmarks Statistik og de viser en befolkningsfremgang på 28 personer frem til 2028. Byrådet arbejder hen imod, at der er 77.000 indbyggere i Sønderborg Kommune i 2030. ”Årets befolkningsprognose understreger med al tydelighed, at vi ikke […]

Læs mere...