Slesvigsk Parti vil ha’ større lighed mellem de selvejende haller

29. august 2020 Politik

Efter en analyse af optimering af tilskud til de selvejende haller og indledende politiske drøftelser fremsætter Slesvigsk Parti nu ønsket om en ny økonomisk tildelingsmodel for kommunens selvejende haller. Altså, de ‘ikke-kommunalt’ drevne haller, som får offentligt tilskud. Indtil da skal underfinansierede haller kompenseres.

 Ulkebøl og Broager-Hallen har tidligere søgt Sønderborg Kommune om en forhøjelse af driftstilskuddet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Broager rejser nu på ny kritik af den skæve fordeling af tilskuddet. Kommunen lavede siden en analyse, der skulle danne grundlag for at forbedre driftstilskuddet til de selvejende haller.

Analysen bekræfter, at den nuværende tildelingsmodel i høj grad har historisk betingede og ’fastlåste’ tilskudsstørrelser. Tilskuddene er ikke ensartede – og bærer præg af forskellig praksis mellem de syv tidligere kommuner, som i dag udgør Sønderborg Kommune.

Men ifølge en pressemeddelelse fra Slesvigsk Parti, skal det ændres.

”Målet er, at vi hurtigst muligt mindsker forskellene mellem alle haller under et ved at omfordele pengene til de selvejende haller eller ved at øge den samlede pulje til støtte af de selvejende haller, siger to af Slesvigsk Partis byrådsmedlemmer Stephan Kleinschmidt og Christel Leiendecker.

Begge slår fast, at det er en politisk afvejning, hvorvidt man skal stræbe efter en harmonisering af hallernes tilskud, driftsforhold og faciliteter. De vil tage ønsket om et forhøjet driftstilskud til enkelte haller med til efterårets budgetforhandlinger og sikre den politisk-demokratiske forklaringskraft bag fordelingen og størrelserne bag tildelingen af tilskud til selvejende haller.

”Slesvigsk Parti ønsker på sigt en økonomisk model for de selvejende haller, der baserer sig på gennemsigtighed og klare kriterier som baggrund for tildelingen af økonomi. Inden vi når dertil har enkelte haller som Broager og Ulkebøl brug for en økonomisk håndsrækning”fortsætter Stephan Kleinschmidt, der også er formand for udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme.

Imødekommes partiets ønske vil man hos de syv haller – som tæller Augustenborg hallerne, Broagerhallen, Diamanten, Skansen, Kværshallen, Nordals Idrætscenter, Sydalshallen og Ulkebøl Hallen – opleve større gennemsigtighed, ensartethed og fair fordeling i forhold til det offentlige tilskud, der gives ved køb af anvisningsret til timer i de selvejende haller.

Skrevet af: Redaktion redaktion@sonderborgnyt.dk