Sønderborg Kommune: Vi har ikke været tydelige nok

4. oktober 2014 Uncategorized

Af Peter Christensen, Landsforeningen Ligeværd

Jeg har her to indholdstomme kompetencebeviser fra Sønderborg Kommune. De indeholder intet andet end navn, cpr.nr, varigheden af STU forløbet og tidspunktet for afslutningen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hvad kan de unge bruge det til?

Michelle Thrane har et HF-eksamensbis - mens søsteren Christina har et særdeles mangelfuldt kompetencebevis fra Sønderborg Kommune.

Michelle Thrane har et HF-eksamensbevis – mens søsteren Christina har et særdeles mangelfuldt kompetencebevis fra Sønderborg Kommune.

“Vi udsender ikke bare tomme beviser.

Artiklen fortsætter under annoncen

De er lagt ind i et omslag med papirer fra skolen eller uddannelsesstedet. Det har vi en aftale om med vore egne STU steder og STU skolerne, der benyttes uden for Sønderborg Kommune. Da udfyldelsen af kompetencebeviserne er udlagt til skolerne, håndterer de det lidt forskelligt med det indhold, de lægger i beviserne.

Artiklen fortsætter under annoncen

Stederne har en skabelon som de arbejder ud fra. På baggrund af den henvendelse vi har fået, vil vi se på om der er noget, der fremadrettet skal følges op på og se om, der er no- get i vores procedure, vi skal have ændret på og kan gøre bedre i fremtiden”, svarer Mette Petersen Christensen, afdelingsleder for Handicap- og Psykiatriafdelingen.

Men for at være i overensstemmelse med lov og bekendtgørelse, som påpeger at mål, indhold og opnåede kompetencer skal fremgå af beviset, skal det som minimum fremgå af kompetencebeviset, at der er et bilag og hvad bilaget omhandler.

“Der er helt klart et udviklingspotentiale i forhold til bilagsoversigten, og vi har netop aftalt, at se på om vi skal ændre procedurerne med udbyderne, så de blive mere konkrete, og der er en tråd mellem det den unge har været igennem og selve beviset – at der en tråd mellem uddannelsesplanen og beviset.

Artiklen fortsætter under annoncen

Udkastet er endnu ikke færdigt, så det kan jeg ikke sende til dig, men når det er færdigt vil vi gå i dialog med Lokalforeningen Ligeværd Sønderborg om det.”

Ifølge lov og bekendtgørelse skal I afholde afslutningssamtaler med den unge og en eventuelt bisidder i forbindelse med afslutningen af STU og ligeværdkompetencebeviset.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hvorfor er det ikke sket?

“Jeg ved, at der har været afholdt samtaler”.

Jeg ved fra nogle forældre, at samtalerne ikke har været afholdt, og jeg har ingen grund til at antage, at de skulle fortælle mig en usandhed om det.

“Samtalerne har været afholdt, men der foregår også andre ting på møderne.

Artiklen fortsætter under annoncen

Så det er ikke sikkert, at det har været tydeligt nok, at det var dét, det handlede om. Vi vil fremadrettet gøre det tydeligere i vejledningen for de unge og deres forældre, når der er en samtale.

Artiklen fortsætter under annoncen

Der foreligger afta- ler om hvem, der deltager på møderne og hvem der indkalder.”

Når du siger, du ved, der har været afholdt samtaler, vil jeg gerne spørge: Hvem har afholdt samtalerne, og hvem har ansvaret for at de bliver afholdt?

“Det er STU sagsbehandler i Handicap- og Psykiatriafdelingen, der har sikret, at samtalerne har været afholdt, og medarbejderen har også deltaget i samtalerne.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er STU udbyderne, der indkalder til samtalerne og der følges op på dette af den medarbejder i forvaltningen, der er ansvarlig på STU området”.

Vil I handle konkret på de beviser, der allerede er udstedt?

“Der har været nogen, der har bedt om det, og i de tilfælde vil vi lave beviserne om.”

Men er I så ikke ude i, at I har én forvaltning for de der klager, og en anden den for dem der ikke gør?

“Sønderborg Kommune har tilsyneladende ikke været tydelige nok i denne kommunikation eller gode nok til at følge op på, om kompetencebeviserne blev udfyldt i overensstemmelse dermed.

Artiklen fortsætter under annoncen

Vi er enige i, at kompetencebeviserne ikke overholder bekendtgørelsen i forhold til en bilagsliste på forsiden, men vi finder på den baggrund ikke, at kompetencebeviserne kan anses for ugyldige, idet de indholdsmæssigt har overholdt lovgivningens krav dertil.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det vil sige, at der er vedlagt bilag over alle relevante aktiviteter gennemført under uddannelsen. Hvis unge, der har modtaget et kompetencebevis, henvender sig med det ønske, at der skal udarbejdes et nyt, vil vi se positivt på en sådan henvendelse”..

Artiklen fortsætter under annoncen

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
16. april 2021 COVID-19, Samfund, Sønderborg

Ingen områder i Sønderborg er tæt på automatisk nedlukning – se tallet for dit område her

16. april 2021 COVID-19

Nye beregninger fra Statens Serum Institut viser, hvad den såkaldte testjusterede incidens er for hver af landets sogne. Et sogn kan blive lukket automatisk ned, hvis det testjusterede incidenstal er på flere end 400 nye smittede per 100.000 indbyggere, at antal af smittede er på mindst 20 personer og at positivprocenten er mindst to procent. […]

Læs mere...