Sønderborg Varmes kraftvarmeværk skal ikke lukkes

15. februar 2021 Erhverv
Pressefoto
Pressefoto

I december måned foreslog Kommunernes Landsforening, KL, at en række affaldsforbrændingsanlæg skulle nedlægges for at tilpasse antallet af forbrændingsanlæg i Danmark, herunder Sønderborg Varmes kraftvarmeværk.

Men nu har Energistyrelsen valgt at underkende KL og orienterede fredag aftalepartierne bag ’Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi’ om, at myndighederne ikke kan godkende KLs plan for kapacitetstilpasning af affaldsforbrændingssektoren og det glæder Sønderborg Varme, som også er meget kritisk overfor, hvordan KL har sat Sønderborg Varmes kraftvarmeværk på listen:

Artiklen fortsætter under annoncen

”Fra Sønderborg Varmes side har vi kunnet påpege fejl og mangler i den anvendte metode og direkte fejl i de data der er anvendt for Sønderborg Kraftvarme, og det har vi også oplyst til myndighederne. Rapporten indeholdt store usikkerheder, manglede inddragelse af en række centrale parametre og KL har slet ikke forholdt sig til, hvordan man skulle kunne lukke forbrugerejede anlæg som vores affaldsforbrændingsanlæg”, fortæller Claus Plum, formand for Sønderborg Varme, til SønderborgNYT.

Artiklen fortsætter under annoncen

Energistyrelsen vurderer – sammen med Miljøstyrelsen, Forsyningstilsynet, Statsstøttesekretariatet og Kammeradvokaten – at KLs plan for at tilpasse affaldsenergi frem mod 2030, at der er flere kriterier, som KL’s plan ikke lever fyldestgørende op til. Det drejer sig bl.a. om kriterierne om, at KLs plan skal sikre, at det er de mindst effektive og miljømæssigt dårligste anlæg, der lukker, ligesom at KLs plan heller ikke leverer en tilpasning, der svarer til det kapacitetsloft, som aftalen fastsætter.

Artiklen fortsætter under annoncen

”Vi synes, det er positivt, at Energistyrelsen har lyttet til den kritik, der af blevet rejst og at de vender tommelfingeren nedad er godt nyt for både borgere og virksomheder i Sønderborg, som skal af med deres affald og for forbrugerne i Sønderborg Varme”, siger Claus Plum og tilføjer:

”Skal man følge aftalens ordlyd, er alternativet nu en liberalisering af sektoren og det hilser vi velkommen hos Sønderborg Varme, for det er de betingelser, vi har arbejdet under indtil nu. Forskellen er bare, at vi så stilles lige med de kommunalt ejede anlæg, som indtil nu har fået anvist affaldet direkte uden konkurrence. Dermed får vi mulighed for at kunne tilbyde at behandle flere kommuners affald – til glæde for varmeprisen”, siger formanden for Sønderborg Varme Claus Plum, til SønderborgNYT.

Artiklen fortsætter under annoncen

Affaldssektoren skal bidrage til målet om at reducere de nationale drivhusgasudledninger med 70 procent i 2030 og for at sikre dette – og øge genanvendelsen af affaldet – fremgår det af den politiske aftale for en grøn affaldssektor, at forbrændingskapaciteten i de danske affaldsforbrændingsanlæg skal reduceres og tilpasses de danske affaldsmængder, så den ledig kapacitet ikke fyldes op med importeret affald.

Skrevet af: Michael michael@sonderborgnyt.dk
5. februar 2023 Kultur, Sønderborg

Kom tæt på krimidronningen Sara Blædel når hun besøger Brecklings Bogcafé

5. februar 2023 Kultur

Allan Breckling har sat Sara Blædel – Danmarks kvindelige krimiforfatter nummer ét – på plakaten til den næste udgave af Brecklings Bogcafé, som finder sted i Sønderborghus onsdag den 1. marts fra klokken 19. “Når jeg får besøg af Sara Blædel igen, så er det på opfordring fra flere kvindelige krimilæsere og jeg er glad […]

Læs mere...