Stephan Kleinschmidt: Politik skal ud af Rådhuset

17. oktober 2013 Debat Skrevet af: Ole Kæhler

Byrådsmedlem Stephan Kleinschmidt, Slesvigsk Parti, skriver:

Jeg møder rundt om i kommunen mange borgere, som føler, der er for langt mellem dem og politikerne på rådhuset. Det skal der laves om på. Derfor er jeg tilfreds med, at byrådet har godkendt en borgerinddragelsespolitik. Ganske vist et alt for langt ord, men som helt konkret betyder, at borgerne skal sikres bedre muligheder for at deltage i det lokale demokrati.

Stephan Kleinschmidt vil gøre byrådspolitik synlig udenfor Rådhuset.

Stephan Kleinschmidt vil gøre byrådspolitik synlig udenfor Rådhuset.

Artiklen fortsætter under annoncen

Jeg kan mærke, at vi rykker os i den rigtige retning i Sønderborg Kommune. Men gode intentioner og fine ord gør det ikke alene. Vi skal i dialog med borgerne. De skal høres og tages med på råd, når vi træffer beslutninger, der vedrører deres liv.

Derfor har jeg en ambition om, at vi som kommunalpolitikere skal prøve kræfter med en politikerrolle, hvor vi arbejder sammen med borgerne om at sætte en ny dagsorden. Vi skal ud af rådhuset og bedrive politik blandt borgerne, holde borgermøder, lave netværk, skabe visioner og arbejde mere med politikudvikling. Vi skal være lokalsamfundets talerør. Det kræver engagement, opmærksomhed og tålmodighed fra alle parter.

Artiklen fortsætter under annoncen

I andre kommuner er ”nærdemokrati” et fast punkt på dagsordenen i de politiske udvalg, hvorfor ikke i Sønderborg Kommune?

Vi skal opgive at styre med regler, pisk og gulerod; men sætte borgerinddragelse i system ved blandt andet at gøre den til en fast del af kommunens kommunikationspolitik.

Sådan når kommunalpolitik ud i alle kommunens hjørner.

Det er din og min kommune – lad os være fælles om at udvikle den.

23. februar 2024 Nordborg, Samfund

Skolebørn kom på visit til gallafesten på Tangshave

23. februar 2024 Nordborg

De ældre på Tangshave Bo- og Aktivitetscenter fejrede fredag, at det er 20 år siden, centret blev indviet, en indvielse hvor Bitten Clausen også deltog. Det var den 12. december 2003, de ældre flyttede fra det tidligere plejehjem til Tangshave og den 23. februar 2004 rykkede ledelsen ind og derfor var indvielsen den 23. februar. […]

Læs mere...