Undersøgelse: Otte ud af ti er tilfredse med Jobcenter

6. oktober 2014 Erhverv Skrevet af: Ole Kæhler

På baggrund af Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning har Jobcenter Sønderborg siden den 1. juni 2014 spurgt og fået svar fra 4.041 borgere i forbindelse med borgertilfredshedsmålingen. 88 pct. af de spurgte borgere er godt tilfredse med dialogen og samarbejdet med jobcentret. Der følges op på borgere, der ikke udtrykker tilfredshed.jobcenter

Artiklen fortsætter under annoncen

I alt er 3.523 borgerne, svarende til 88 % godt tilfredse med dialogen og samarbejdet med jobcentret. Kontakten vurderes på en skala fra 0-10, hvor 9-10 kategoriseres som ambassadører, 7-8 som passivt tilfredse og 0-6 som kritiske. 12 % af besvarelserne ligger mellem 0 – 6

Udover muligheden for at skrive en kommentar, får borgere, der ikke er tilfredse, yderligere en mulighed for at tilkendegive at de ønsker en opfølgning. Ud af de 4.041 borgere er der 26, der har benyttet sig af denne mulighed, og de er efterfølgende blevet kontaktet telefonisk af den ansvarlige teamleder, som registrerer kontakten og korrigerende handlinger, såfremt det viser sig at være nødvendigt. Oftest er det muligt at afklare misforståelser og/eller uoverensstemmelser under opfølgningen med borgeren.

Artiklen fortsætter under annoncen

I de tilfælde, hvor noget kunne være gjort mere hensigtsmæssigt i forhold til borgerens møde med jobcentret, bruger jobcentret borgerens input konkret i udviklingen af dialogen og mødet med borgeren.

En række tilbagemeldinger bunder i forskellig tolkning/misforståelse af spørgsmål og karakterskala i undersøgelsen – særligt i forhold til borgere der ikke taler dansk. Derudover er der hos nogle borgere utilfredshed med beskæftigelseslovgivningen, hvilket giver anledning til frustration og dermed negativ feedback.

Artiklen fortsætter under annoncen

Jobcentret anvender borgernes tilbagemeldinger i en udviklingsproces og derigennem udvikles løbende i forhold til at forbedre mødet og dialogen med borgeren.

 

 

2. marts 2024 Kultur, Sønderborg

MGK-eleverne fik vist hvad de kan

2. marts 2024 Kultur

I dag, lørdag, klokken 15 begyndte musikken at spille i Musikskolens foyer og i salen, hvor en længere række MGK-elever viser, hvad de indtil videre har lært. I eftermiddagstimerne var det især de elever, som prøver at lære den klassiske musik at kende, der optrådte i salen efter der var varmet op med nogle sange […]

Læs mere...