72 millioner kroner klar til grøn byudvikling

11. oktober 2014 Erhverv Skrevet af: Ole Kæhler

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter er formand for indstillingsudvalget der skal fordele ca. 72 mio. kr. fra EU’s Regionalfond til udvikling af bæredygtige, grønne løsninger i større, danske byer. Kommuner med byer, der har over 30.000 indbyggere, kan søge midlerne, når der senere på året åbnes for ansøgninger.

Artiklen fortsætter under annoncen

Nu kan der bredes endnu flere ProjectZero-tanker ud i hele landet.

Nu kan der bredes endnu flere ProjectZero-tanker ud i hele landet.

Som et led i gennemførelsen af EU-2020 strategien er det besluttet, at minimum 5 pct. af alle regionalfondsmidler skal anvendes til integreret byudvikling. I Danmark svarer det til ca. 72 mio. kr. over de næste 7 år. Årsagen er enkel.

Artiklen fortsætter under annoncen

I 2020 forventes op mod 80 pct. af Europas befolkning at bo i byer. Det betyder, at der vil komme mere og mere pres på byerne og deres ressourcer. Det medfører nogle miljømæssige udfordringer, men i høj grad også et grønt vækstpotentiale for de kommuner, der i samarbejde med fx innovative virksomheder, forsyningsselskaber eller andre kan lave de bedste løsninger.

Midlerne i puljen til bæredygtig, grøn byudvikling kan søges til at udvikle og afprøve konkrete løsninger eller metoder inden for nogle bestemte temaer og efterfølgende formidling af resultaterne. Indsatsen sigter konkret mod at øge antallet af innovative små og mellemstore virksomheder  og reducere energiforbruget i de pågældende byer.  Derfor er det blandt andet et krav, at der skal deltage små og mellemstore virksomheder i nogle af projekterne.

Artiklen fortsætter under annoncen

Temaer og ansøgning

Indstillingsudvalget, der ledes af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, mødes for første gang i begyndelsen af november. Her forventes det, at der bliver fastlagt et eller flere temaer for puljen, der herefter vil være udgangspunktet for første ansøgningsrunde.

Temaer og yderligere informationer om ansøgningsprocedurer- og frister vil blive offentliggjort på www.regionalt.dk og www.mbbl.dk i løbet af november 2014.

Artiklen fortsætter under annoncen

I indstillingsudvalget sidder repræsentanter for Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter, Miljøministeriet, Ministeriet for Klima-, Energi- og Bygninger, KL, repræsentanter for de regionale vækstfora, samt fagfolk med særlig viden om byer, der er indstillet af KL.

Erhvervsstyrelsen træffer beslutning om EU-medfinansiering fra Regionalfonden på baggrund af udvalgets indstillinger.

17. april 2024 Politik, Sønderborg

Målsætningen med 77.000 indbyggere i 2030 holder ikke, siger politikere

17. april 2024 Politik

På mødet i Økonomiudvalget i dag, onsdag, blev der lagt en befolkningsprognose på bordet. Den bygger på tal fra Danmarks Statistik og de viser en befolkningsfremgang på 28 personer frem til 2028. Byrådet arbejder hen imod, at der er 77.000 indbyggere i Sønderborg Kommune i 2030. ”Årets befolkningsprognose understreger med al tydelighed, at vi ikke […]

Læs mere...