Advokat anklager Teknik- og Miljøforvaltningen for embedsmisbrug

20. marts 2014 Erhverv Skrevet af: Ole Kæhler

Nu skal Natur- og Miljøklagenævnet kigge Sønderborgs Teknik og Miljøforvaltningen efter i sømmene. Advokatfirmaet Trolle har sendt en klage, hvor der står, at embedsværket i Sønderborg Kommune laver såkaldt embedsmisbrug. Ordlyden i brevet siger klokkeklart, at embedsværket overskrider deres beføjelser og der mangler ikke dokumentation i sagen..

For kort tid siden fik Gråsten Fjerkræ i Kværs tilladelse til at bygge en ny lagerhal, men der blev skrevet i tilladelsen, at gråsten fjerkrækommunen ikke ville have lastbiler, der er længere end tolv meter ned ad Kirketoft i Kværs, hvor Gråsten Fjerkræ bor.

Artiklen fortsætter under annoncen

Udover at det vil give mere trafik og truckkørsel på Kirketoft, så vil det også give en lang række andre gener, der ikke alene rammer Gråsten Fjerkræ.

– Begrænsningen af længden på lastbiler virkede på ingen måde gennemtænkt. Det ville også være slut med busser til kirken samt levering af gravsten og andre materialer samme sted, siger Gunder P. Jensen til Sønderborg Nyt.

Politikerne i Teknik- og Miljøudvalget har haft sagen i høring hos beboere i Kværs, men i høringsskrivelsen havde de ikke skrevet, at man ikke ville se lastbiler på over 14 meter. Efter høringen ændres teksten så til 12 meter.

Artiklen fortsætter under annoncen

Nu er det sådan, at det er politiet, der i sidste ende bestemmer, om der skal laves begrænsninger på trafikken og i sagen om Gråsten Fjerkræ har politiets færdselsafdelingen ikke bakket kommunen op, så begrænsningen på lastbiler falder til jorden.

Embedsmisbrug at ændre beslutning

En embedsmand i kommunens Planafdelingen streger passagen med lastbilerne ud af sagen og det mener advokatfirmaet Trolle ikke, at en embedsmand sådan lige kan gøre. Embedsmændene kan heller ikke ændre tallet 14 til 12.

Artiklen fortsætter under annoncen

Politikeres beslutninger kan alene ændres af politikere.

Politikeres beslutninger kan alene ændres af politikere.

Almindelig praksis er, at politiske beslutninger alene kan ændres af politikerne.

Artiklen fortsætter under annoncen

– Advokaten siger til mig, at den blanke tilladelse, som de nu er nødt til at give mig, skal gives gennem byrådet, hvis den skal holde juridisk, siger Gunder P. Jensen. Det kan man ganske enkelt ikke nå, fordi klagefristen udløber inden byrådet samles.

Embedsmandens ændring af politikernes beslutning er ikke den eneste fejl i sagsgangen, som nævnes af Gråsten Fjerkræs advokat. Undervejs er der ændret i teksten, så de problemstillinger, der blev sendt i høring, er anderledes end de, der blev sendt til politisk behandling i udvalg og byrådet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Når advokatfirmaet vælger at klage over kommunen til Natur- og Miljøklagenævnet , så skyldes det, at Gråsten Fjerkær ender med en tilladelse, som hverken juraen eller politikere bakker op.

Dokumentation: Sønderborg Nyt har advokat Trolles skrivelse til Natur- og Miljøklagenævnet.