Ældrerådet uddeler 338.633 kroner til frivillige

21. januar 2015 Frivillige Skrevet af: Ole Kæhler

Med tildelinger på tilsammen over 338.000 kr. fra Ældrerådet i Sønderborg Kommune har 33 foreninger nu fået mulighed for at gøre endnu mere for ældre borgere.

Artiklen fortsætter under annoncen

Sønderborg Kommune har tradition for at støtte det frivillige sociale arbejde. Den tradition bakker Ældrerådet op pengeomkring ved to gange om året at uddele midler efter den såkaldte paragraf 79-bestemmelse. Den gør det muligt at støtte frivillige i foreninger og organisationer, som ulønnet og uegennyttigt hjælper andre – typisk i form af aktiviteter, som understøtter social samvær, sund livsstil, omsorg og oplysning. Puljen, som Ældrerådet uddeler midler fra, kan også uddele penge, som går til at dække udgifter, foreningerne har i forbindelse med deres frivillige arbejde.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ældrerådet har netop besluttet at uddele 338.633 kr. fra puljen, og de tilfalder 33 forskellige foreninger. Pengene er fordelt i tre hovedgrupper:

Foreninger for pensionister og efterlønnere har fået 185.633 kr.

Vennekredse som er tilknyttet plejecentre har fået 68.000 kr.

Øvrige foreninger for ældre har fået 85.000 kr.

“Det er dejligt, at vi i Ældrerådet har en pulje, så vi kan tilgodese frivillige, som yder en indsats til glæde for andre. Vi ved fra vores færden rundt i kommunen, at pengene går til aktiviteter, som rigtig mange har glæde af”, siger formand for Ældrerådet i Sønderborg Kommune, Karin Dalager.

Artiklen fortsætter under annoncen

I alt var der søgt om godt 568.000 kr. i 35 forskellige ansøgninger. Alle undtagen to er med andre ord imødekommet i mere eller mindre grad.