Afgift på frikørte hyrevogne

19. december 2014 Erhverv Skrevet af: Ole Kæhler

Skatteminister Benny Engelbrehts lovforslag om ændringer i registreringsafgiftsloven og forskellige andre love blev i torsdag formiddag vedtaget i Folketinget.

Benny Engelbrecht fik lagt afgift på frikørte hyrevogne.

Benny Engelbrecht fik lagt afgift på frikørte hyrevogne.

Artiklen fortsætter under annoncen

Artiklen fortsætter under annoncen

Artiklen fortsætter under annoncen

Lovforslaget rammer taxivognmændene hårdt, fordi der nu skal betales registreringsafgift ved bortsalg af såkaldte frikørte køretøjer, hvilket giver en samlet negativ økonomisk påvirkning.
Taxa-erhvervet i Sønderborg Kommune er under pres og i stærk tilbagegang. Antallet af indregistrerede personbiler til hyrevognskørsel er fra 1. januar 2009 til 1. januar 2014 reduceret fra 59 til 43 køretøjer svarende til en tilbagegang på 27 pct. ligesom flåden af busser over 9 siddepladser i samme periode er skrumpet fra 82 til 65 svarende til en tilbagegang på 20,7 pct.
Artiklen fortsætter under annoncen

Lovforslaget indeholder en harmonisering af afgifterne for taxiområdet i hele landet for at sikre lige beskatningsvilkår. Harmoniseringen medfører, at registreringsafgiften for taxier, limousiner og sygetransportbiler afskaffes, så alle personbiler til erhvervsmæssig persontransport er fritaget for registreringsafgift.
Men staten henter pengene, når vognmændene skal have skiftet køretøjet ud.
Artiklen fortsætter under annoncen

17. april 2024 Politik, Sønderborg

Målsætningen med 77.000 indbyggere i 2030 holder ikke, siger politikere

17. april 2024 Politik

På mødet i Økonomiudvalget i dag, onsdag, blev der lagt en befolkningsprognose på bordet. Den bygger på tal fra Danmarks Statistik og de viser en befolkningsfremgang på 28 personer frem til 2028. Byrådet arbejder hen imod, at der er 77.000 indbyggere i Sønderborg Kommune i 2030. ”Årets befolkningsprognose understreger med al tydelighed, at vi ikke […]

Læs mere...