Alternativet: Valgkrydset handler om vores menneskesyn

18. november 2017 KV2017

Byrådskandidat Marian Paysen, Alternativet, skriver:

Vi er nu ved at være ved vejs ende i valgkampen og skal snart sætte vores kryds.

Valget handler ikke kun om at sætte et kryds; det handler om menneskesyn og værdier.

Hvad vil vi – som borgere – være med til?

Når jeg går og reflekterer over det samlede billede af valgkampen, så har det handlet om motorveje, broer kultur, ProjectZero og lidt de ældre og om madordninger.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det handler om mennesker

Jeg havde ønsket, at der var sat fokus på menneskene i Sønderborg kommune.

Hvad med de udsatte børn?

Jo, jeg har hørt, at der ligger en plan, men er den ambitiøs nok i forhold til de forbyggende tiltag?

Vil man virkelig investere massivt i disse børn, så det rykker?

Hvad med de sårbare børn og unge, som falder imellem to stole? Jo, der da en forståelse for, at man skal gøre noget.

Hvorfor er der ikke for længst sket noget på det område?

Vi har da brug for hvert enkelt barn.

Hvad med de fysisk og psykisk syge, som står længst væk fra arbejdsmarkedet?

Ja, vi skal da nok bare stille lidt større krav eller straffe dem økonomisk.

Vi ser jo det hjælper, er der nogen, der påstår.

Av

Hér bliver jeg ramt på mit menneskesyn.

Man skal behandle andre mennesker ordentligt og ikke sparke til dem, der ligger ned.

Hvad med de familier, som pludselig kommer i krise, fordi de får et sygt barn?

Jo, vi synes da, de får den hjælp, de skal have, er der nogen, der påstår.

Har man spurgt de familier, om de oplever kommunen som medspiller?

150-200 sygemeldte

Hvad med de 6000 kommunal ansattes trivsel?

Jo, vi laver da trivselsmålinger, og det ser da ikke så ringe ud. Kunne vi sætte dem fri, så de ikke skal bruge så meget tid til registreringer, dokumentation, og i stedet gøre det, de er sat i verden til, nemlig at servicere og sikre borgernes trivsel?

Kunne vi skabe en så rummelige kommunal arbejdsplads, at de ansatte ikke bliver syge?

Det ville kunne nedbringe sygefraværet og betyde, at 150-200 flere mødte ind på arbejde hver dag.

På trods af at jeg har savnet, at debatterne også skulle have handler om menneskene, er jeg da glad og fuld af håb for, at Alternativet har kunnet inspirere de andre partier.

Vi kan høre, at de bruger mange af vores ideer, og det er vi glade og stolte over.

Vi har sået mange frø og samtidig sat fokus på dem, der er berørt af de politiske handlinger eller mangel på samme.

Nu har vi selv mulighed for – via vores kryds – at vise, hvilke krav vi vil stille i forhold til borgernes værdier og menneskesyn.

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk