Annonce: Generalforsamling i KGGO i Gråsten

30. januar 2015 Gråsten

Annonce:

Åben for alle

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling:
1) Valg af dirigent
2) Valg af referent kggo
3) Valg af 2 stemmetæller
4) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og fremlæggelse af
forslag til det kommende års arbejdsprogram

Artiklen fortsætter under annoncen

5) Eventuelle indkommende forslag
6) Fastsættelse af kontingent
7) skal vi have en støttegruppe for passive medlemmer, skal de være stemmeberettigede?
8) Valg af bestyrelse
-Svend Agertoft er på valg,
– vi skal have fundet to nye for Phoebe og Jørgen
9 Eventuelt
Forslag, som medlemmerne ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde
senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag ligger til gennemsyn på foreningens

Artiklen fortsætter under annoncen

adresse.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
30. maj 2023 Politik, Sønderborg

Skolebestyrelse: Tag dit barn med til demonstrationen – den foregår i ro med ordentlig tone

30. maj 2023 Politik

Mød op til demonstration i dag, tirsdag, kl. 18.30 på Jyllandsgade 30, hvor politikerne fra Børne- og Uddannelsesudvalget holder møde kl. 19.00. Fra kl. 16.30 laves plakater i billedkunstlokalet på Ulkebøl Skole. Materiale medbringes. Samlet går vi til Jyllandsgade, ellers mød op på Jyllandsgade kl. 18.30, skriver skolebestyrelsen fra Ulkebøl Skole. Den store gruppe af […]

Læs mere...