Annonce: Generalforsamling i KGGO i Gråsten

30. januar 2015 Gråsten

Annonce:

Åben for alle

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling:
1) Valg af dirigent
2) Valg af referent kggo
3) Valg af 2 stemmetæller
4) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og fremlæggelse af
forslag til det kommende års arbejdsprogram
5) Eventuelle indkommende forslag
6) Fastsættelse af kontingent
7) skal vi have en støttegruppe for passive medlemmer, skal de være stemmeberettigede?
8) Valg af bestyrelse
-Svend Agertoft er på valg,
– vi skal have fundet to nye for Phoebe og Jørgen
9 Eventuelt
Forslag, som medlemmerne ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde
senest 14 dage før generalforsamlingen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Indkomne forslag ligger til gennemsyn på foreningens
adresse.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk