Borgermøde: Biogasanlæg kan placeres i Blans eller Glansager

19. maj Erhverv

Byrådet har godkendt, at arbejdet med at bygge et biogasanlæg i kommunen – som hidtil har haft fokus på Blans  -og nu undersøges mulighederne for at placere anlægge ved Glansager også.

Derfor inviteres alle interesserede til et informationsmøde på Vollerup Kro mandag den 29. maj kl. 19.

Det er selskabet NGF Nature Energy fra Odense, som i samarbejde med lokale landmænd, ProjectZero og Sønderborg Kommune arbejder med planen.

Anlægget skal efter planen behandle op til 600.000 tons organisk biomasse årligt – med et forventet udbytte på ca. 16 mio. kubikmeter bionaturgas.

Udbyttet svarer til over 10.000 boligers varmeforbrug på et år.

En del af ProjectZero-visionen

“Biogas er en vigtig faktor i vores bestræbelser på at blive et CO2-neutralt område i 2029. I kommunens energiplan vurderes det, at kommunens naturgasforbrug kan dækkes med 30 mio. kubikmeter biometan i 2029, så et biogasanlæg vil være et afgørende skridt i den rigtige retning mod bæredygtighed”, siger Tenik- og Miljøudvalgets formand,Frode Sørensen i en pressemeddelelse.

Når mulighederne for en placering på Glansager nu undersøges, skyldes det, at beliggenheden her vil tilgodese flere leverandører, altså landmænd, på Als med kortere afstande, ligesom adgangsforholdene formentlig vil genere færre borgere end i Blans.

Frode Sørensen vil lægge ører til borgernes tanker, bekymringer og forslag.

Det er NGF Nature Energy, der har ønsket, at den alternative placering på Glansager undersøges.

Det betyder imidlertid ikke, at Blans er droppet som en mulighed.

“Vi vil gerne give jer de info, vi har om projektet og vi vil sætte pris på spørgsmål, kommentarer og forslag”, siger Frode Sørensen til SønderborgNYT.

De ideer og forslag, der kommer frem på informationsmødet, bliver vurderet og evt. indarbejdet i et lokalplanforslag for området, kommuneplantillæg og miljørapport. Planforslaget vil til sin tid komme i høring i otte uger.

Sønderborg Kommune har et mål om at være et CO2-neutralt vækstområde senest i 2029, hvilket er 20 år før resten af landet.

Borgerne i Blans har væet til infomøde om placeringen af et biogasanlæg i deres landsby. Det kan du læse mere om HER.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk

Læs også...