Bitten og Mads Clausens Fond giver et sponsorat til robotindustrien

26. oktober 2020 Erhverv Skrevet af: Redaktion

Bitten & Mads Clausens Fond har givet et sponsorat til den nye nationale robotklynge. Sponsoratet skal styrke etableringen af klyngen nationalt og særligt i Sønderborg-området, hvor der etableres en regional robothub allerede til næste år. Hub’en skal være regionens omdrejningspunkt for innovation inden for robot, automation og droneteknologi, og skal bringe store industrivirksomheder som Danfoss tættere på små og mellemstore robotvirksomheder for at understøtte en konkurrencedygtig udvikling.

Artiklen fortsætter under annoncen

I forlængelse af udpegningen af de nye nationale klynger tidligere på måneden melder Danfoss-koncernen, repræsenteret ved Bitten & Mads Clausens Fond, sig som første industrisponsor for den nationale klynge for robot, droner og automation; Odense Robotics. Sponsoratet på en million kroner over to år skal dyrke nye samarbejdsmuligheder mellem Danfoss koncernen og små innovative robotvirksomheder samt understøtte etableringen af en regional hub for robot, drone og automation det sønderjyske.

Artiklen fortsætter under annoncen

“Robotteknologi rummer et stort uudnyttet potentiale for at forbedre produktionen, og derfor ser vi store perspektiver i dette sponsorat for at skabe vækst og innovation – lokalt, nationalt og globalt. Sponsoratet giver Danfoss mulighed for at samarbejde endnu tættere med små innovative robot- og automationsvirksomheder og derigennem få ny indsigt i, hvordan koncernen kan optimere produktionen. Vi er stolte af at være den første industrisponsor af den nye nationale robotklynge og at vi derigennem kan styrke klyngens aktiviteter i Region Syddanmark, hvor der allerede i dag er et stærkt højteknologisk miljø,” siger Per Have, direktør for Bitten & Mads Clausens Fond, i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

Indsigt i den nyeste teknologi

I Sønderborg er der er en særlig stærk repræsentation af virksomheder inden for maskinbygning, integratorer, mekatronik og ikke mindst slutbrugere. Sponsoratet skal styrke den regionale industri ved at skabe et tættere samarbejde med hele det nationale økosystem samt øge adgang til innovation og vækstsamarbejder for de sønderjyske virksomheder.

“Som en avanceret slutbruger af robotteknologi og frontløber inden for smart produktion vil Danfoss gerne i dialog med de små innovative virksomheder, der kan give os indsigt i den nyeste teknologi og accelerere vores innovation. Vi har allerede haft megen glæde af samarbejdet med virksomhederne omkring Odense og i det innovative robotmiljø på SDU. Og nu er potentialet endnu større. I samarbejde med Odense Robotics vil vi forankre denne viden i Sønderborg-området til glæde for Danfoss og andre virksomheder i regionen,” siger Jakob Fredsted, Senior Vice President, Technology, Danfoss Drives.

Artiklen fortsætter under annoncen

 Styrke industrien i Sønderborg

Den nationale robotklynge forventer at etablere den regionale hub i Sønderborg allerede i første kvartal næste år. Den bliver en af fem regionale hubs i den nationale klynge.

“Sponsoratet fra Bitten & Mads Clausens Fond er en vigtig trædesten i etableringen af den nationale klynge og en sønderjysk robothub, som bliver omdrejningspunkt for innovation og udvikling indenfor robot og automation i regionen. Samarbejdet med fyrtårnsvirksomheder som Danfoss er win-win, fordi vi kan bringe robot, drone og automationsvirksomheder endnu tættere sammen med slutbrugere. Det er til gavn for dansk konkurrenceevne og styrker udviklingen af den danske robotklynge,” siger Mikkel Christoffersen, klyngedirektør i Odense Robotics og tilføjer, at robotklyngen har et ønske om at invitere flere danske produktionsvirksomheder ind som sponsorer og samarbejdspartnere.

Artiklen fortsætter under annoncen

Binde udviklingskræfter sammen i Syddanmark

Der er allerede et netværk for virksomheder i Sønderborg området der beskæftiger sig med mekatronik. Netværket drives af Sønderborg Vækstråd og vil blive videreudviklet som en del af den nationale klynge.

“Vi har en styrkeposition inden for robot og automation her i Sønderborg-området med en høj koncentration af producenter og slutbrugere. Derfor har vi en stor interesse i at bygge videre på dette stærke fundament og realisere regionens vækstpotentiale – ikke mindst i relation til den grønne omstilling. Der er ikke nogen tvivl om, at den nye hub der skal etableres her kommer til at gøre en forskel for vækst og innovation i området,” siger Michael Hamann, direktør, Sønderborg Vækstråd.

Sponsoratet fra Bitten & Mads Clausens Fond ligger i tråd med etableringen af Digital Valley, en alliance der skal styrke samarbejdet i Syddanmark og den dansk-tyske grænseregion inden for bl.a. robotteknologi, industriel elektronik og data, digital økonomi og kunstig intelligens.

 

 

25. februar 2024 Politik, Sønderborg

Integrationsrådet skal have tre nye medlemmer

25. februar 2024 Politik

I Integrationsrådet skal der være otte medlemmer, som repræsenterer indvandrere og efterkommere i Sønderborg Kommune. Rådets flertal er repræsentanter for de etniske minoriteter. Integrationsrådet består lige nu af fem medlemmer fra de etniske minoriteter og der skal derfor udpeges tre nye medlemmer. Når der skal vælges nye medlemmer, der repræsenterer indvandrere og efterkommere, gøres det […]

Læs mere...