Bitten og Mads Clausens Fond giver et sponsorat til robotindustrien

26. oktober 2020 Erhverv

Bitten & Mads Clausens Fond har givet et sponsorat til den nye nationale robotklynge. Sponsoratet skal styrke etableringen af klyngen nationalt og særligt i Sønderborg-området, hvor der etableres en regional robothub allerede til næste år.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hub’en skal være regionens omdrejningspunkt for innovation inden for robot, automation og droneteknologi, og skal bringe store industrivirksomheder som Danfoss tættere på små og mellemstore robotvirksomheder for at understøtte en konkurrencedygtig udvikling.

I forlængelse af udpegningen af de nye nationale klynger tidligere på måneden melder Danfoss-koncernen, repræsenteret ved Bitten & Mads Clausens Fond, sig som første industrisponsor for den nationale klynge for robot, droner og automation; Odense Robotics.

Artiklen fortsætter under annoncen

Sponsoratet på en million kroner over to år skal dyrke nye samarbejdsmuligheder mellem Danfoss koncernen og små innovative robotvirksomheder samt understøtte etableringen af en regional hub for robot, drone og automation det sønderjyske.

“Robotteknologi rummer et stort uudnyttet potentiale for at forbedre produktionen, og derfor ser vi store perspektiver i dette sponsorat for at skabe vækst og innovation – lokalt, nationalt og globalt.

Artiklen fortsætter under annoncen

Sponsoratet giver Danfoss mulighed for at samarbejde endnu tættere med små innovative robot- og automationsvirksomheder og derigennem få ny indsigt i, hvordan koncernen kan optimere produktionen. Vi er stolte af at være den første industrisponsor af den nye nationale robotklynge og at vi derigennem kan styrke klyngens aktiviteter i Region Syddanmark, hvor der allerede i dag er et stærkt højteknologisk miljø,” siger Per Have, direktør for Bitten & Mads Clausens Fond, i en pressemeddelelse.

Indsigt i den nyeste teknologi

I Sønderborg er der er en særlig stærk repræsentation af virksomheder inden for maskinbygning, integratorer, mekatronik og ikke mindst slutbrugere.

Artiklen fortsætter under annoncen

Sponsoratet skal styrke den regionale industri ved at skabe et tættere samarbejde med hele det nationale økosystem samt øge adgang til innovation og vækstsamarbejder for de sønderjyske virksomheder.

“Som en avanceret slutbruger af robotteknologi og frontløber inden for smart produktion vil Danfoss gerne i dialog med de små innovative virksomheder, der kan give os indsigt i den nyeste teknologi og accelerere vores innovation.

Artiklen fortsætter under annoncen

Vi har allerede haft megen glæde af samarbejdet med virksomhederne omkring Odense og i det innovative robotmiljø på SDU. Og nu er potentialet endnu større. I samarbejde med Odense Robotics vil vi forankre denne viden i Sønderborg-området til glæde for Danfoss og andre virksomheder i regionen,” siger Jakob Fredsted, Senior Vice President, Technology, Danfoss Drives.

 Styrke industrien i Sønderborg

Den nationale robotklynge forventer at etablere den regionale hub i Sønderborg allerede i første kvartal næste år.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den bliver en af fem regionale hubs i den nationale klynge.

“Sponsoratet fra Bitten & Mads Clausens Fond er en vigtig trædesten i etableringen af den nationale klynge og en sønderjysk robothub, som bliver omdrejningspunkt for innovation og udvikling indenfor robot og automation i regionen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Samarbejdet med fyrtårnsvirksomheder som Danfoss er win-win, fordi vi kan bringe robot, drone og automationsvirksomheder endnu tættere sammen med slutbrugere. Det er til gavn for dansk konkurrenceevne og styrker udviklingen af den danske robotklynge,” siger Mikkel Christoffersen, klyngedirektør i Odense Robotics og tilføjer, at robotklyngen har et ønske om at invitere flere danske produktionsvirksomheder ind som sponsorer og samarbejdspartnere.

Binde udviklingskræfter sammen i Syddanmark

Der er allerede et netværk for virksomheder i Sønderborg området der beskæftiger sig med mekatronik.

Artiklen fortsætter under annoncen

Netværket drives af Sønderborg Vækstråd og vil blive videreudviklet som en del af den nationale klynge.

“Vi har en styrkeposition inden for robot og automation her i Sønderborg-området med en høj koncentration af producenter og slutbrugere.

Artiklen fortsætter under annoncen

Derfor har vi en stor interesse i at bygge videre på dette stærke fundament og realisere regionens vækstpotentiale – ikke mindst i relation til den grønne omstilling. Der er ikke nogen tvivl om, at den nye hub der skal etableres her kommer til at gøre en forskel for vækst og innovation i området,” siger Michael Hamann, direktør, Sønderborg Vækstråd.

Sponsoratet fra Bitten & Mads Clausens Fond ligger i tråd med etableringen af Digital Valley, en alliance der skal styrke samarbejdet i Syddanmark og den dansk-tyske grænseregion inden for bl.a.

Artiklen fortsætter under annoncen

robotteknologi, industriel elektronik og data, digital økonomi og kunstig intelligens.

 

 

Skrevet af: Redaktion redaktion@sonderborgnyt.dk
22. april 2021 Erhverv, Gråsten

Biogas: Kommunen vidste Nature Energy var i gang med at bygge i Kværs

22. april 2021 Erhverv

Tine Brodersen er med i gruppen ‘Nej tak til biogasanlæg i Kværs’ og hun undrer sig over, at Sønderborg Kommune ikke forlængst har stoppet biogas-byggeriet. Det skete først onsdag og det var efter at Miljø- og Fødevareklagenævnet havde fejet Sønderborg Kommunes miljøgodkendelse og VVM-tilladelse af bordet. “Det er jo ikke fordi, forvaltningen ikke har vidst, […]

Læs mere...