Borgere: Tankevækkende proces omkring højhuse på Teknikumgrunden

7. februar 2016 Erhverv

På Rådhuset er der fuld gang i tilløbet til at rive dele af det tidligere Teknikum ned og lade hele fire højhuse skyde op i stedet.

jpe” alt=”download” width=”150″ height=”150″ /> Her får man idé om byggeriet, der vil skyde til vejrs på Teknikum-grunden.

“Vi er flere, der har skrevet indsigelser mod byggeriet, der på ingen måde vil passe ind i området”, siger Flemming Klovborg til SønderborgNYT.

Hos kommunen er der allerede lavet en lokalplan for området og Flemming Klovborg har svært ved at forestille sig, den sådan lige bliver rullet tilbage. Planen gør det muligt for SIB at bygge højhuse.

Indsigelser

I en sammenfatning af indsigelserne skriver borgere på Blegen, Batterivej og Voldgade blandt andet:

Det er vor bestemte opfattelse, at det forelagte projekt med 4 punkthuse i fem à seks etager på den tidligere Teknikumgrund vil få væsentlige negative virkninger på det lokale og nærmeste by- og boligmiljø.brev, papir

Det planlagte byggeri adskiller i stedet for at samle de eksisterende boligområder og lukker sig mod den omkringliggende by.
Bygningerne forekommer overdimensionerede og ude af sammenhæng med bydelens proportioner og anatomi, ligesom det må forventes at medføre alvorli-ge gener i form af slagskygger fra eftermiddags- og aftensolen samt betydelige indbliksgener.

Projektet tilfører ikke by- og boligmæssige kvaliteter til hverken eget område eller de nærmeste naboområder ved Blegen og langs Batterivej og for den sags skyld ej heller til Sønderborgs bykerne som helhed. Detaljeringen er overordentlig begrænset, grænsende til det ikke eksisterende, og projektet savner helt de arkitektoniske kvaliteter, som må fordres ved et så omfattende byggeri i et bykvarter, der generelt er præget af langt mere afdæmpede proportioner.

Nej til borgermøde

“Vi ville gerne have haft et borgermøde om byggeriet, men borgmesteren og SIB finder det unødvendigt, fordi der er

Jobcentrets ansatte var ikke glade for at være i de gamle bygninger.

Jobcentrets ansatte var ikke glade for at være i de gamle bygninger.

pillet en etage af bygninger i forhold til det første udspil”, siger Flemming Klovborg, som nu bedt kommunen komme med en redegørelse for hele processen. Han mistænker, at hele forløbet har været klappet og klart, inden den politiske proces gik i gang.

Borgmesteren mener ikke, at han skulle have sagt, at SIB ikke vil møde borgerne.

“Der har jo ikke været noget alternativ til SIB-byggeriet og vi har forsøgt at få en dialog med Freja, der vogter over det offentliges bevaringsværdige bygninger”, siger Flemming Klovborg, der selv synes, at den gamle del af det tidligere Teknikum er glimrende byggeri og må kunne laves om til lejligheder.

God forklaring

“Det er altså sådan, at SIB har købt bygningerne af staten og det er ikke noget, som kommunen har haft med at gøre”, siger borgmester Erik Lauritzen til SønderborgNYT.

Borgmester Erik Lauritzen gør opmærksom på, det er staten og ikke kommunen, der har solgt det tidligere Teknikum.

Borgmester Erik Lauritzen gør opmærksom på, det er staten og ikke kommunen, der har solgt det tidligere Teknikum.

“SIB har så fremlagt et projekt og bedt om, at der laves en lokalplan på baggrund af det. Processen har kørt ganske efter forskrifterne og der er jo blevet lyttet således, at projektet blev ændret inden en ny lokalplanudarbejdelse”, siger borgmesteren.

Bygningerne har stået i flere år nu og tilsyneladende ikke været attraktive for investorer.

“Så først og fremmest glæder jeg mig over at der nu kommer til at ske noget og at der igen igen er nogen der vil investere i Sønderborg”, siger Erik Lauritzen.

“Høringssvarene er nu kommet ind og Teknisk udvalg bearbejder dem inden de tager endelig stilling til lokalplanens godkendelse. Det er som det skal være”.

Gud, skal det rives ned

“Gud, skal det rives ned, sagde en arkitekt til os. Vi havde inviteret ham til at kigge på bygningerne”, siger Flemming Klovborg. Arkitekten foreslår områdets beboere at sørge for, det er den nye del af Teknikum-bygningerne, der jævnes med jorden og ikke den gamle.

En arkitekt foreslår, man i stedet vælter den nye del af Teknikum og bevarer den gamle.

En arkitekt foreslår, man i stedet vælter den nye del af Teknikum og bevarer den gamle.

“Udefra ser bygningerne bedre ud end mange andre, der er renoveret andre steder i landet. Desværre har vi ikke fået lov til at kigge indvendig”, siger Flemming Klovborg.

Det næste skridt borgerne omkring det tidligere Teknikum vil tage, det er at gennemgå hele processen og sandsynligvis klage over forløbet.

“De politikere vi har snakket med, siger samtemmende, at løbet er kørt”, siger Flemming Klovborg, der har været i kontakt med medlemmer fra Teknik- og Miljøudvalget og også politikere, der ikke er i det udvalg.

 

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk