Borgerforslag: Handicapområdet skal væk fra kommunerne

22. december 2020 Samfund
Nu er der sendt et Borgerforslag, som Folketinget skal behandle og det går ud på, at handicapsager flyttes fra kommunerne. Hvor de skal flyttes hen, peges der ikke på i forslaget.
“Det er Folketinget, der suveræn bestemmer, hvor området skal ligge og det retter vi selvfølgelig ind efter”, siger formand for Social- og Seniorudvalget Preben Storm.
Artiklen fortsætter under annoncen

“Personligt, så tænker jeg, at Folketinget skal tænke sig godt om, ind de flytter ‘de handicappede’ igen”, siger han videre. Tidligere var det amterne, der havde de sager.

Når der er 50 000 personer, som skriver under på et såkaldt Borgerforslag, så bliver det behandlet af de folkevalgte på Christiansborg.

Kommunerne har haft ansvaret for handicapområdet i hele 13 år, men besidder ikke den nødvendige specialiserede viden. For eksempel viser opgørelser over fejl på voksen- og børnehandicapområdet for 2019, at cirka halvdelen af de påklagede afgørelser blev omgjort på landsplan, skriver forslagstillerne.

Artiklen fortsætter under annoncen

En stor gruppe mennesker med behov for hjælp oplever i stigende grad at få frataget eller at få afslag på ydelser, som de har behov for, og som de efter Serviceloven er berettigede til.
Det er vilkårligt, hvilken hjælp man kan få i landets kommuner, fordi der er stor forskel på, hvordan de 98 kommuner forvalter handicapområdet.
Artiklen fortsætter under annoncen

Det har den konsekvens, at mennesker, som gerne vil kunne leve og bidrage på lige fod med resten af befolkningen, fratages denne mulighed.
Læs mere på Borgerforslag.dk
Artiklen fortsætter under annoncen

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
30. september 2022 Gråsten, Debat

Debat: Trækker Danfoss det kommunale budget ned

30. september 2022 Gråsten

Byrådsmedlem Ingrid Johannsen, Venstre, skriver: I en omtale af et møde om kommunens økonomi på Sundhedscentret i Sønderborg er borgmester Erik Lauritzen (S) citeret for som forklaring på kommunes lave skatteindtægter at sige: ”Og en af forklaringerne er, at lønningerne på eksempelvis Danfoss er lave og lønniveauet fra Danfoss smitter af i andre virksomheder og […]

Læs mere...