Børn og Unge: Forvaltningen skal sikre sig at de rigtige paragraffer bruges i børnesagerne

7. februar 2019 Samfund

Gennem en længere periode har en såkaldt Task Force gennemgået en række af de sager, der har været igennem Børne- og Uddannelsesforvaltningen og onsdag blev Task Force-rapporten præsenteret for det politiske udvalg.

Det er Børne- og Uddannelseforvaltningen, der selv har bedt Task Forcen om at se på sagsgangen.

Forvaltningen får kritik for håndteringen af nogle af børnesagerne, fordi børnene inddrages for sent – og det bliver der rettet op på. En slags køreplan for sagsgangene, en ‘myndighedshåndbog’, er skrottet til fordel for en ny, så handlinger fremover vil læne sig op ad de korrekte paragraffer i lovgivningen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det bør sikre, at Ankestyrelsen i fremtiden giver kommunen medhold i sager, der ankes af borgerne.

20 sager er gennemgået

SønderborgNYT mødtes med forvaltningsdirektør Carsten Lund og hans stabs- og myndighedschef, Rikke Blindbæk, og de forklarede, hvad det er, Task Force-rapporten fortæller.

“Task Force-teamet er personer fra Ankestyrelsen og Socialstyrelsen og de har været gennem 20 børnesager fra perioden august 2016 til juli 2018 og sidst i 2018 har de talt med forvaltningens ledere og medarbejdere”, siger Carsten Lund.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han fortæller, at rapporten indeholder ting, som han er glad for og den indeholder ting, som han sagtens kunne være foruden.

“Konklusionen er, vi har et godt socialfagligt fundament. Der er god styring af sagerne og vi vælger de rigtige løsninger, inddrager børnene og deres netværk”, siger Rikke Blindbæk.

“Det betyder også, vi har gode socialfaglige kompetencer i forvaltningen og medarbejderne er gode til at sagsbehandle, så det, som vi gør, det nytter”, siger Carsten Lund.

Task Forcen anerkender, at der er et godt socialfagligt grundlag hos medarbejderne.

“Men der savnes systematik, en klar styring og faglig ledelse. Her arbejder forvaltningen på at styrke afdelingens generelle arbejde gennem et kursusforløb, hvor både ledere og medarbejdere allerede har været på de første kurser gennem Task Forcen. På kurserne har fokus blandt andet været på systematik i sagsgangene”, siger forvaltningsdirektøren.

Børn skal høres 

Det med at inddrage børn, som er hovedpersoner i sagerne, er noget, som der er opmærksomhed på i lovgivningen på området.

Artiklen fortsætter under annoncen

“Men selvom vi lægger vægt på at inddrage børnene, så gør vi det ikke altid på det rigtige tidspunkt i sagsbehandlingen. Lovgivningen er klar, så det skal vi gøre – også når vi ikke synes, at det måske er hensigtsmæssigt at tale med for eksempel forældrene først”, siger Carsten Lund.

Børn- og Unge-politikken

Sønderborg Kommune har en Børn- og Ungepolitik, men den mangler ifølge Task Force-rapporten en udmøntningsplan.

“Men vi har ikke ønsket at lave en speciel politik til udsatte børn, en til handicappede og så videre”, siger Carsten Lund.

Artiklen fortsætter under annoncen

Medarbejdernes køreplan: Myndighedshåndbogen

Et af de punkter Task Forcen kritiserer, er den myndighedshåndbog, som sætter rammerne for sagsbehandlingen.

Den blev beskrev medabejderne som uoverskuelig og derfor blev den brugt.

“Den er allerede nu erstattet af en ekstern lovguide, der gør det tydeligt, hvilke procedurer og arbejdsgange, der skal anvendes hvornår”, siger Rikke Blindbæk. Altså er der klarere rammer at arbejde indefor.

Børneundersøgelser

Ved alle børnesager laves der en såkaldt børneundersøgelsen.

“Sagerne skal vurderes indenfor 24 timer, men det er ikke altid, vi når når at høre børnene, så det får vi kritik for”, siger Carsten Lund. Han tilføjer, at det bliver der rettet op på.

Børnefaglige undersøgelsen må tage op til fire måneder fra underretningstidspunktet.

Ledelsestilsyn

“Ledelsestilsynet i forvaltningen er godt, men vi kan selvfølgelig altid blive bedre”, siger Carsten Lund til SønderborgNYT.

“Task Force-teamet kunne se, vores tværfaglige samarbejde først lige er kommet i gang og det skal sikre, at viden bredes ud i alle afdelinger. Det skal vi nok komme i mål med”.

Ros fra formanden for det politiske udvalg

Formanden for det politiske udvalg, Claus Klaris siger til SønderborgNYT, han synes, det er glimrede, Carsten Lund har bedt en Task Force gennemgå hele forvaltningen.

“Det er altid dejligt at opleve, når nogen vælger at udvikle og det er flot af direktøren, han bad om en evaluering af sin forvaltning. Nu har eksterne øjne set på tingene. Nogle ting skal ændres, men der er sandelig også ting, der skal holdes fast i”, siger Claus Klaris, der ligesom direktøren er spændt på den næste evaluering, som finder sted om et års tid.

“I mellemtiden laves der en udviklingsplan, hvor forvaltningen får et kompetenceløft med sparring fra Task Forcen. Målet er at rette op på de ting rapporten påpeger og sikre fastholdelsen af de rette procedurer”, siger Carsten Lund, som slutter med at sige:

“Med rapporten og det udviklingsforløb, som vi allerede har taget hul på, er vi allerede godt på vej mod at højne kvaliteten i vores arbejde. Jeg har tillid til mine medarbejdere og er sikker på, at vi kan komme i mål”.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
3. december 2021 Erhverv, Sønderborg

Christen Espersen fra miniBOOSTER i spidsen for IndustriGruppen Sønderborg

3. december 2021 Erhverv

Det er den 58-årige administrende direktør og grundlægger af firmaet miniBOOSTER A/S, Christen Espersen, der afløser den 69-årige direktør og konsul Erling Duus, som siden 2008 har stået i spidsen for IndustriGruppen Sønderborg. Erling Duus, der har forladt sin position som medejer og administrerende direktør for Eegholm A/S, bevarer sin tilknytning til IndustriGruppen, hvor han […]

Læs mere...