Broager Sparekasse årsregnskab viser det næstbedste resultat i 175 år

26. februar 2019 Erhverv

Regnskabet for 2018 viser et resultat før skat på tilfredsstilende 22,6 millioner kroner mod et resultat på 24,5 millioner i 2017. Resultatet er således det næstbedste i sparekassens nu snart 175 årige historie. Forventningerne lå i intervallet 21 -24 millioner kroner.

Indtægterne er steget men det er omkostningerne også, således at der er mindre fald i resultatet før skat. Omkostningsstigningen kan hovedsagligt henføres til stigende IT-udgifter samt stigende udgifter til personale. Disse omkostningsstigninger betragtes som investeringer i fremtiden, hvorfor der også forventes stigende indtægter i årene fremover.

Artiklen fortsætter under annoncen

Der er fortsat stigende indtægter på sparekassens værdipapirbeholdning. Kursgevinsten stammer i det væsentligste fra sparekassens beholdning af sektorselskaber, herunder blandt andet DLR-Kredit, Sparinvest og Bankinvest.

Årets udgift til nedskrivninger, hensættelse til tab på kunde, er reduceret til 0,5 millioner kroner mod 1,5 millioner i 2017. Landbruget har i 2018 været udfordret på blandt andet svinepriser samt tørke. Sparekassen har i regnskabet afsat yderligere 1 million kroner til eventuelle kommende tab på landbruget. Beløbet er indeholdt i de samlede nedskrivninger på 0,5 millioner. Sparekassen har en forholdsvis lav andel på 7 procent af det samlede udlån til landbruget, skriver Broager Sparekasse.

Artiklen fortsætter under annoncen

Kapitalprocenten falder fra 18,1  procent ultimo 2017 til 17,7 procent ultimo 2018. Faldet skyldes ændrede regnskabsregler pr. 01. 01. 2018. Uden ændringen ville kapitalprocenten kunne opgøres til 18,3 procent. Sparekassen er dog fortsat rigtig godt postret til de kommende stigende kapitalkrav frem mod 2023.

Sparekassen overholder alle 5 punkter i Tilsynsdiamanten.

For 2019 forventes et resultat i størrelsesordenen 17-20 millioner kroner Faldet skyldes hovedsagligt forventninger til højere nedskrivninger, hvor der forventes en nedskrivningsprocent på 0,5 procent mod 0,04% procenti 2018.

Artiklen fortsætter under annoncen

 Afdeling i Vojens

I 2018 åbnede sparekassen en filial i ishockey-hallen i Vojens. Der er etableret mange nye kundeforhold i Vojens, ligesom der er givet tilsagn fra endnu flere kunder, når vi åbnede en ”rigtig” filial. Ved udgangen af 2018 blev det derfor besluttet at åbne en ”rigtig” filial, hvorfor sparekassen er på udkig efter egnede lokaler, ligesom der er godt gang i at ansætte yderligere personale til Vojens filialen.

Lokalt engagement og bæredygtighed

Artiklen fortsætter under annoncen

Sparekassen har i 2018 fortsat været en glad giver til mange lokale kultur- og sportsarrangementer. Med vores Lokalpulje har vi igen støttet foreningerne i vores lokale markedsområde. Bæredygtighed ligger os også på sinde, hvorfor vi gennem en årrække har givet en lavere rente på lån til energirigtige biler ligesom
til energirenovering af boligen – de såkaldte ZERO bil- og boliglån.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk