Broager Sparekasse præsterer overskud på 15, 8 millioner

24. februar 2015 Erhverv

Den lokale sparekasse fortsætter den positive udvikling fra 2013 og leverer et flot årsregnskab for 2014.broager

Efter et godkendt halvårsregnskab for 2014 fortsatte Broager Sparekasse det solide arbejde og har netop offentliggjort deres næstbedste resultat nogensinde. Resultatet viser et overskud på 15,8 mio kr. før skat mod et overskud på 6,5 mio. kr. i 2013.

Direktør Lars Christensen.

Direktør Lars Christensen.

Dermed beviser Broager Sparekasse, at de er i stand til at fortsætte den positive udvikling fra 2013 og levere gode resultater, selvom sparekassen kun er til stede lokalt i Sønderjylland med filialer i Aabenraa, Gråsten, Broager og Sønderborg.

Artiklen fortsætter under annoncen

”Vores forventninger til årets resultat på baggrund af offentliggørelsen af halvårsresultatet er til fulde blevet indfriet. Sparekassen forventede ved halvåret, at årets resultat ville ende med et overskud på mellem 14-17 mio. kr.”, siger en meget tilfreds Lars Christensen, adm. dir. for Broager Sparekasse.

Resultatet er nået på baggrund af en stigende basisindtjening, der er øget fra 16,7 mio kr. i 2013 til 17,5 mio kr. i 2014 og på trods af et fald i udlånet. Et fald der kan tilskrives kundernes afvikling af ydede lån.

Artiklen fortsætter under annoncen

Med til at skabe det flotte resultat er også salget af Nets-aktier.

“Det er jo en engangsgevinst, så det realistiske tal for fremtiden er et plus på cirka 12 millioner kroner”, siger Lars Christensen til SønderborgNyt.

“Faldende renteindtægter er udlignet med gebyrer og vi er blevet 1 million kroner bedre på basisdriften”, siger direktøren.

En solid sparekasse

Energi-rigtige biler er også et klima-rigtigt skridt - og dem har sparekassen attraktive lån til.

Energi-rigtige biler er også et klima-rigtigt skridt – og dem har sparekassen attraktive lån til.

Artiklen fortsætter under annoncen

Samtidig er sparekassens kapitalsituation blevet væsentligt forbedret i løbet af 2014, idet Broager Sparekasse kommer ud med en solvensmæssig overdækning på 5,1 procentpoint, der svarer til en overdækning på hele 54,3%. Det er en væsentlig forbedring i forhold til 2013, hvor den tilsvarende overdækning kunne opgøres til 2,8 procentpoint eller 29,9 pct.

Sparekassen holder fast i spredningen af engagementer på forskellige brancher. Således udgør landbruget beskedne 8,4% af erhvervskunderne.

Artiklen fortsætter under annoncen

”Vi sørger for ikke at blive for entusiastiske og lade os rive med af tendenser i samfundet, men holder fast i vores målsætning om, at ingen brancher må udgøre mere end 10% af de samlede udlån”, siger Lars Christensen og fortsætter:

”Strategien, om at ingen brancher må udgøre mere end 10 pct. har vi fulgt de seneste 10 år.”

På den måde holder Broager Sparekasse fast i målsætningen om at drive en god forretning med størst mulig broager sparekasse 1spredning af risiciene.

Den stigende kundetilgang sparekassen oplevede i 2013 er fortsat uændret igennem 2014. I året der gik, oplevede Broager Sparekasse en tilgang på 1073 nye kunder. Kundefremgangen tilskriver vi primært sparekassens store engagement og synlighed i det lokale forenings- og fritidsliv og ikke mindst vores kompetente rådgivere, der går en ekstra mil for kunderne.

Kunderne og det lokale foreningsliv nyder godt af fremgangen.

Garanterne i Broager Sparekasse kan se frem til en god rente på deres garantbeviser, der er til repræsentantskabet indstillet, at der udbetales en rente på 5% mod 3% i 2013. Garantbørsen er i 2014 gået i 0, dvs. alle garanter, der har ønsket at få udbetalt deres garantbeviser, har fået mulighed for det.

Sparekassen er og bliver lokal

Broager Sparekasse fortsætter med at engagere sig lokalt og støtte op om frivillige foreninger og forskellige fritidsaktiviteter for borgerne i lokalsamfundet.

Borager Sparekasse tager hånd om investorer og guider til overskud på aktiehandler.

Borager Sparekasse tager hånd om investorer og guider til overskud på aktiehandler.

Med det flotte resultat for 2014 kunne man fristes til at tro, at Broager Sparekasse har drømme om at udvide sit engagement til andre dele af landet. Lars Christensen understreger, at Broager Sparekasse forbliver lokal.

”Vi har ingen planer om at udvide forretningen til også at omfatte andre dele af landet. Vi er gode til at være lokale og det skal vi fortsætte med – også i 2015”, siger han.

Og starten på 2015 har vist fortsat kundetilgang og fortsætter den, må Broager Sparekasse til at ansætte flere rådgivere, så kunderne fortsat kan forvente det meget høje serviceniveau.

Spørger man Lars Christensen til forventningerne for 2015, så forventer han, at den positive udvikling fortsætter og giver et basisresultat meget lig resultatet for 2014.

 

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
1. december 2022 Politik, Sønderborg

Byrådet besluttede at bibliotekerne skal spare over en million kroner

1. december 2022 Politik

Der bliver skåret ned på antallet af læsekredse på biblioteket og på den måde kan der spares 185.000 kroner om året. Der spares yderligere 140.000 kroner årligt ved at nedlægge læsestuerne på bibliotekerne i Dybbøl og Ulkebøl. Det besluttede Byrådet onsdag aften og politikerne skar også ned på den bemandede åbningstid på bibliotekerne og det […]

Læs mere...