Budgetaftale: Trafiksikkerhed i Nordborg og byggeri Guderup

29. september 2021 Politik

Byrådet sætter i budgettet for 2022 fem millioner kroner af – og de udbetales i dialog med Udviklingsforum Nordals. Aftaleparterne forventer, at Eventyrstien langs Norborg Sø prioriteres, ligesom der skal ses på muligheden for aktiviteter på søen.

Byrådet har fokus på trafiksikkerheden i Nordborg og har på nuværende tidspunkt købt og revet to ejendomme ned for at forbedre trafiksikkerheden i byen.

Det står i Budgetaftale 2022.

Der er udarbejdet en plan for, hvordan Skomagergade kan udvides i bredden for at skabe plads til både bløde trafikanter og biler. Der arbejdes videre med gennemkørselsvejen bag om Kvickly, så den tunge trafik flyttes ud af midtbyen. Desuden optimeres tilkørselsmulighederne til indkøb.

Artiklen fortsætter under annoncen

Byrådet ønsker at bevare og udvikle en stærk og god folkeskole i Nordborg og derfor er der sat penge af, så der kan komme gang i en renovering af skolen. Skolen skal også indrettes med aktivitetsmuligheder, der kan benyttes af de lokale kommunale daginstitutioner, foreninger og borgere.

Aftaleparterne er enige om, at der skal komme et beslutningsoplæg, som er klar til sommeren 2022.

Byrådet har i regi af Udviklingsforum Nordals arbejdet med udviklingen af Havnbjerg-centret. Forvaltningen skal til sommeren 2022 fremlægge en konkret plan for omdannelse af centeret, så området igen fremstår attraktivt og til gavn for lokalbefolkningen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Der skal i samarbejde med den lokale boligforening arbejdes med at bygge nye attraktive boliger, så arealet fra Havnbjerg-centeret og ud til Nordborgvej udnyttes fuldt ud.

Lokale interessenter inddrages i løsningen, så Byrådet i 2022 kan træffe endelig beslutning om områdets fremtid.

Der er gang i udviklingen i Guderup, og det smitter af på salget af byggegrunde. Dette skyldes ikke mindst de private investeringer i produktion og dermed arbejdspladser i Guderup.

Aftaleparterne vilsikre, at der fortsat er gode bosætningsmuligheder i området, og derfor skal Byrådet finde arealer, som kan udstykkes til byggeri.

Artiklen fortsætter under annoncen

Sønderborg Kommune vil i samarbejde med de lokale boligforeninger arbejde med at udnytte allerede eksisterende arealer. Aktuelt er der gang i et projekt på Jeppesdam, hvor der opføres almene boliger og på et tilstødende areal opføres almene rækkehuse.

For at styrke mulighederne for friluftsliv er der sat penge af til en hundelufterskov ved Guderup.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
22. oktober 2021 KV21, Sønderborg, Debat

KV21: Slesvigsk Parti vil styrke børn og unges

22. oktober 2021 KV21

Borgmesterkadidat Stephan Kleinschmidt, Slesvigsk Parti, skriver: Ikke alle forældre har ressourcer til at hjælpe deres barn til en aktiv fritid sammen med andre børn i det lokale foreningsliv. Står det til Slesvigsk Parti skal alle børn og unge have mulighed for at gå til sport, musikundervisning og andre kreative fritidsaktiviteter. Det styrker deres trivsel, sundhed […]

Læs mere...