Dagsorden: Hvad skal vi bruge havnen til?

8. maj 2015 Erhverv

Sønderborg Havn er området fra Alssundbroen til bøjen ud for Sønderborg Slot. For det område er kommunen som havnebestyrelse beslutningstager, mens arealerne udenfor området hører under Kystdirektoratet. Artiklen fortsætter under annoncen

jpg” alt=”slot3″ width=”300″ height=”279″ />

Havnen består af flere delområder. Områderne benyttes af forskellige og til forskellige formål, ligesom der visse steder er regler for brugen mens dette ikke er tilfældet andre steder.

Der er et stort udviklingspotentiale i havnen, og der er behov for en konkretisering af havnemyndighedens ønsker med havnen. Emnerne til drøftelse er mange – lige fra fiskeri, kanalrundfart som kollektiv trafik, udeservering og trafikale forhold til bådebroernes længde og udseende samt servicefaciliteter og havnebassin. Området har ændret sig fra industrihavn til ”oplevelseshavn” og i den kommende skal Teknik- og Miljøudvalget drøfte, hvordan havnen skal bruges.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk