Dansk Industri ønsker sig flere sønderjyder

9. januar 2015 Erhverv Skrevet af: Ole Kæhler

I løbet af de næste 25 år vil antallet af sønderjyder i alderen 15 – 64 år falde med ca. 24.000 personer. For ikke nok med at vi bliver færre sønderjyder, vi bliver også ældre, så andelen i den arbejdsdygtige alder falder kraftigt. Til sammenligning beskæftiger industrien i Sønderjylland i dag cirka 17.000 personer. Det vil sige, at vi mister langt flere personer i arbejdsstyrken end den totale beskæftigelse i industrien. Det er ikke ny viden, men alligevel skræmmende, skriver formand for DI Sønderjylland Erling Duus i Dansk Industri.

Artiklen fortsætter under annoncen

erling duus

Direktør Erling Duus, Eegholm og formand for DI Sønderjylland.

Selvom pensionsalderen stiger, og virksomhederne automatiserer, vil vi – hvis der ikke gøres noget – komme til at mangle medarbejdere. Det betyder, at mange af vores produktionsvirksomheder vil komme under pres for at flytte derhen, hvor medarbejderne er.

Artiklen fortsætter under annoncen

For os, der bor i Sønderjylland, er der ingen tvivl om, at vi bor i en dejlig landsdel med gode attraktive byer, smukke landskaber og en lang række spændende virksomheder, der på verdensplan er med helt i toppen. Det skal vi have fortalt omverdenen, og samtidig skal vi gøre det endnu mere attraktivt at flytte til området.
Artiklen fortsætter under annoncen

Det er virksomhedernes opgave at tilbyde gode arbejdspladser. Men det drejer det sig også om, at Sønderjylland kan tilbyde gode boliger. Vi ved, at bylivet i stigende grad er tiltrækkende for mange mennesker. Det er en tendens, som kan komme Sønderjylland til gode. For selvom vi ikke har storbyer i Sønderjylland, så har vi trods alt fire byer med en størrelse og bytæthed, der kan virke tillokkende.  Derfor skal vi kunne tilbyde attraktive boliger i byerne, og vi skal udstykke attraktive parcelhusgrunde så tæt på bykernerne som muligt. Jo flere mennesker vi får i vore byer, jo mere liv og aktiviteter er der basis for. Det vil gøre det mere tillokkende at blive i Sønderjylland i stedet for at flytte til storbyerne.Det drejer sig også om at tiltrække udenlandske medarbejdere og ikke mindst få dem til at blive, når de først er kommet. Det er vigtigt, at der arbejdes målrettet på at tilbyde gode boliger, og at tilbuddet om pasning af børn, international skole og gymnasium lever op til forventningerne. Ikke mindst skal de udenlandske medarbejdere og deres familier føle sig velkomne og godt behandlet. Vi har alle en opgave med at tage godt imod tilflytterne. Det kan være svært at falde til et nyt sted, og vi danskere er måske ikke så gode til at åbne vore hjem og foreningsliv op for fremmede. Det skal vi blive bedre til, så vi forhåbentlig kan få nye medarbejdere til at falde så godt til her i Sønderjylland, at de også vil blive her i lang tid.

Artiklen fortsætter under annoncen

Nytårsønsket fra DI Sønderjylland for 2015 er derfor, at vi får vendt kurven, så vi igen bliver flere sønderjyder, og gerne sønderjyder i den arbejdsdygtige alder.