De store sommerhuse i Mommark var igen på dagsordenen

8. marts 2023 Politik
Kirsten Bachmann håber på frivillige aftaler.
Kirsten Bachmann håber på frivillige aftaler.

De store sommerhuse på Fiskerløkken i Mommark bliver via en ny lokalplan gjort lovlige og nu handler det om, der skal føres en vej fra Sarupvej og ind til sommerhusene.

Der har været borgermøder for at få afklaret fordele og ulemper ved tre forskellige vejadgange ind til sommerhusområdet. På møderne blev det desuden drøftet, hvor mange sommerhuse, som kan bygges inden for lokalplanområdet.

Der er foretaget en miljøscreening, som viser, at forslaget til lokalplanen og kommuneplantillægget ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger, og at der derfor ikke har været behov for at foretage en miljøvurdering. Miljøscreeningen blev den 20. september 2022 påklaget til Planklagenævnet. Sagen er fortsat til behandling hos nævnet.

Artiklen fortsætter under annoncen

“Det er en rigtig møgsag med mange tabere og meget få vindere, og selv om vi godt ville have afventet resultatet af klagesagen i Planklagenævnet, så siger den juridiske rådgivning, at det vil være problematisk”, siger udvalgsmedlem Tage Petersen fra Venstre til SønderborgNYT.

”I Venstre er vi glade for at det lykkedes, at få en vejadgang fra Sarupvej med i lokalplanen, som ifølge juraen dog kun kan blive til virkelighed via frivillige aftaler med de berørte parter, men vi håber at sagen modnes på et tidspunkt, og vi står ved den tidligere budgetaftale, som signalerer en vilje til kommunal medfinansiering af vejen”, siger han videre.

Artiklen fortsætter under annoncen

Forvaltningen oplyser, at der ikke vurderes at være lovhjemmel til ekspropriation, hverken til arealerhvervelse eller til at lukke forbindelsen mellem Fiskervej og Fiskerløkken. Dette betyder, at arealerhvervelse og ændret vejret for Fiskerløkkens ejere skal ske via frivillige aftaler. Såfremt frivillige aftaler ikke er muligt, fastholdes de eksisterende vejforhold, hvor lokalplanområdet vejbetjenes fra Fiskervej.

”Jeg håber, vi kan lave nogle frivillige aftaler og lykkes det, så skal vi i gang med at finde penge til vejen”, siger udvalgsformand Kirsten Bachmann.

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk