Debat: Byrådet vedtog halvårsregnskabet og Venstre tilstod overforbrug

1. september 2016 Sundeved

Tommy Jensen, Vollerup, skriver:

SønderborgNYT bragte forud for gårsdagens byrådsmøde en artikel, hvor borgmester Erik Lauritzen bistået af kommunaldirektør Tim Hansen bagatelliserede kommunens overforbrug og i særdeleshed påpegede:

”Vi bruger ikke penge, der ikke er på budgettet…”rådhus

Artiklen fortsætter under annoncen

Dette på trods af, at man selv i bilag:  ”Halvårs- og forventet regnskab for år 2016” på side 2 redegør for , hvordan man ”er kommet til” at forvente ”at forbruge 393 mio. kr. mod 227 mio. kr.”.

Hertil kommer yderligere en tilståelse side 3 under pkt. 3.2 ”Servicevækstrammen forventes overskredet med ca. 85 mio. kr.”

Kære borgmester!

Du er ynkelig!

Dine medborgere ved da godt, at Sønderborg fik ny  kommunaldirektør; og det det har vel sine årsager.

Artiklen fortsætter under annoncen

Men det fritager ikke borgmesteren for at have ansvaret for, at både udgifter til drift og anlæg er ude af kontrol ift. det til borgerne, skatteyderne, stemmekvæget i budgetforliget for 2016 med overslagsår.

Vi har valgt 31 byrådsmedlemmer med dette ene formål: At I, som folkevalgte skal tage vare på de betroede talenter, skatteydernes betaling til fællesskabet.

Venstres Karsten Schøn vedgik arv og gæld

Karsten Schøn fra Venstre vedgår, i SønderborgNYTs artikel fra i dag, torsdag, arv og gæld, om end lidt forsigtigt,:

Artiklen fortsætter under annoncen

“Vi bruger mere på anlæg end vi havde planlagt og vi overskrider servicerammen”, og fortsætter:

“Men det har vi været fælles om og det skal vi være på vagt overfor i det næste budget”.

Karsten Schøn har udvist selverkendelse og vedkendt sig sit ansvar. – Til forskel fra de resterende 30 byrådsmedlemmer.

Masser af penge i kassen

Kommunekassen nåede ved udgangen af 2. kvartal historisk højde.penge

Artiklen fortsætter under annoncen

Likviditeten målt efter kassekreditreglen nåede ved udgangen af 2. kvartal i år nye højder i landets kommuner med 38,520 mia. kr. oplyste Social- og Indenrigsministeriet i kvartalsopgørelsen for kommunale nøgletal onsdag aften.

Det svarer til en likviditet pr. indbygger 6.749 kr. Finansministeriets anbefaling for kommunernes likviditet lå i 2014 på 3.000 kr.

Sønderborg Kommunes afleverede kvartalsregnskab til Social- og Indenrigsministeriet og det viserviser også ny rekord på 9.589 kr. pr. indb. mod 8.629 kr. i 1. kvartal og 7.897 kr. pr. 1. januar 2016.

Artiklen fortsætter under annoncen

Når man taler om nøgletal for likviditet efter kassekreditreglen, kan man ikke sammenligne tallene med kommunens opgørelse af kassebeholdningen.

Nøgletallet viser den gennemsnitlige likviditet de seneste 12 måneder, hvor kommunernes opgørelse viser kassebeholdningen på en bestemt dato!

For lidt service for pengene

Jeg vil gerne hér erindre om, at den store kassebeholdning skyldes for meget i opkrævede kommuneskatter, som Lauritzen & Co. kun har til låns.

Det for meget opkrævede udgør jf. finansministeriet 6.589 kr. pr. indbygger, svarende til i alt 492,442 mio. kr., som vi, borgerne snarest gerne ser kommunen påbegynder at afdrage i form af skattelettelse på kommune- og ejendomsskatterne.

De nye nøgletal fra i går viser i øvrigt, at Skat/serviceforholdet i indeværede år viser 1,03; hvilket indikerer, at der betales 3 pct. højere skat, end serviceniveauet berettiger til!

 

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
27. maj 2022 Sundeved, Politik

Nu kommer der penge til cykelsti mellem Avnbøl og Adsbøl

27. maj 2022 Sundeved

Som en del af ’Cyklens år 2022’ har forligskredsen bag Infrastrukturaftalen sat 200 millioner kroner af til at støtte nye cykelprojekter i Danmark. Forligskredsen er på baggrund af et oplæg fra Vejdirektoratet blevet enige om at udmønte pengene til en række konkrete projekter og ét af dem er en cykelsti mellem Avnbøl og Adsbøl. ”Det […]

Læs mere...