Debat: Folkeskolerne skal ikke blive til friskoler

27. januar 2022 Sønderborg

Byrådsmedlem Didde Lauritzen, Socialdemokratiet, skriver:

I dagene op til byrådsmødet onsdag har man kunnet læse indlæg fra både venstre og fælleslisten om frisætning af folkeskolerne i Sønderborg, et forslag som i går blev fremsat i byrådssalen. Det glæder mig at der var opbakning til det alternative forslag som socialdemokraterne fremsatte, som sikrer en ordentlig proces hvor vi som hidtil træffer den slags beslutninger i dialog med dem det handler om.

Jeg bider dog mærke i en grundpræmis fra borgerlige partier, både under valgkampen og i de aktuelle indlæg om at frisætning vil gøre det muligt for folkeskolerne at matche friskolerne. Her synes jeg, vi har et grundlæggende problem i kommunikationen omkring folkeskolen. For vi er faktisk rigtig mange forældre i Sønderborg Kommune som har valgt – og er tilfredse med – folkeskolerne. Ligesom mange har valgt friskolerne, fordi det er der, de synes deres børn trives bedst. Så hvordan er politikerne nået frem til at ét tilbud vil være bedre, hvis det var mere som det andet?

Artiklen fortsætter under annoncen

I de fire år jeg har siddet i Børne-og Uddannelsesudvalget og haft talrige dialoger med skolernes parter, har jeg ikke hørt et ønske om total frihed, men et klart ønske om, at minimere de ting som tager tid fra kerneopgaven både hos lærerne og skolelederne. Derfor har det tidligere byråd besluttet, at vi i fællesskab med skolerne skal identificere kommunalt besluttede krav og regler, som begrænser og ikke understøtter, som vi kan lempe eller helt fjerne. Den proces er blevet forsinket pga. Corona, som har stillet meget store krav til skolerne.

Artiklen fortsætter under annoncen

Men er den totale frisætning af folkeskolen så overhovedet mulig eller attraktiv?

Og er det skolernes eller politikernes ambition at de skal stræbe efter at blive mere som friskolern”?

Hvem skal i så fald løse de udfordringer, som folkeskolerne løser i dag?

Skal folkeskolerne for eksempel kunne fastsætte en kvote for optagelse af børn med ikke-etnisk dansk baggrund?

Eller kvoter for antallet af elever med særlige behov?

Skal skolerne kunne sige nej, når der henvises elever med større inklusionsbehov end man har kunnet håndtere på én af friskolerne?

Artiklen fortsætter under annoncen

Skal skolerne kunne bortvise elever -eller afvise distriktselever, hvis klasserne er fyldte?

Skal vi overhovedet have skoledistrikter?

Jeg tror, at de fleste læsere kan regne ud, at hvis ovenstående eksempler var en realitet, så ville vi stå med en gruppe af i forvejen udfordrede elever, som for det første ville blive kastet rundt i vores skolesystem, men som i sidste ende ville risikere at stå helt uden et skoletilbud.

Jeg er meget enig med skoleledernes formand, Claus Hjortdal, som forleden udtalte: ”Vi har brug for 1200 folkeskoler med større frihed, ikke 1200 friskoler”.

Artiklen fortsætter under annoncen

Der er brug for nogle fælles rammer for vores folkeskole, men handlemulighederne indenfor de rammer, kan med fordel udvides. Men det kræver politisk mod og tillid.

Jeg har for eksempel læst, at Venstre fortsat vil, at det er Christiansborg, der skal bestemme, hvor mange timers undervisning der er i de enkelte fag.

Men er det frihed?

Det sætter jo netop store begrænsninger på undervisningstilrettelæggelse og indflydelse på skoledagens længde- og er vel præcis ét af de steder, hvor mere lokal frihed, indenfor nogle kommunale rammer, ville give mening.

Artiklen fortsætter under annoncen

Med socialdemokraternes oplæg vender vi processen om- og undgår tidligere tiders fejlslagen skolepolitik, hvor politikerne har besluttet, hvad der er godt for folkets skole, uden at inddrage dem, der ved noget om det.

Vi skal have gang i den allerede planlagte dialog med skolens aktører om, hvilke rammer og krav som virker hæmmende og ikke fremmende for, at vi i fællesskab kan skabe den fantastiske folkeskole, som vi alle drømmer om.

Og lad os så respektere og glæde os over, at der i Sønderborg Kommune er et stærkt og alsidigt grundskoletilbud, hvor forældre kan vælge det, de mener, er bedst for deres børn.

Skrevet af: Redaktion redaktion@sonderborgnyt.dk
27. maj 2022 112, Sydals

Ild i varebil på Kegnæsvej

27. maj 2022 112

I dag, fredag, klokken cirka 13 blev der ringet 112 og Sydals Frivillige Brandværn kørte til Kegnæsvej, hvor der var ild i en varebil. “Branden fik de frivillige brandmænd hurtigt slukket og fordi der var risiko for, at føreren af bilen har fået røg, så tilkaldte vi en ambulance, så han kunne blive tjekket”, siger […]

Læs mere...