Debat: Fremtidssikret ambulancedrift

25. juli 2016 REGIONALT

Socialdemokraterne Jørn Lehmann og Poul Andersen, regionsrådet, skriver:

På Danske Regioners generalforsamling  var et af debatemnerne, hvilke områder der med fordel kan konkurrenceudsættes. Efterfølgende er debatten fortsat i flere udvalg under Danske Regioner. Heldigvis har debatten også sat fokus på områder, som absolut ikke bør konkurrenceudsættes.

Farcen omkring Region Syddanmarks tvungne udlicitering af ambulancekørslen har med al tydelighed vist, at netop ambulancekørsel er et et af de områder, som fremadrettet bestemt ikke er egnet til konkurrenceudsættelse, primært af to simple årsager – manglende konkurrence og borgernes sikkerhed.

Artiklen fortsætter under annoncen

I Region Sydanmark havde Falck som bekendt opgaven gennem rigtig mange år, endda så mange at det ikke længere var muligt at forlænge kontakten med Falck uden at bryde lovgivningen.

Licitationsresultatet viste at tilbuddet fra Bios på alle områder var bedre end det tilsvarende tilbud fra Falck, hvorfor regionen i henhold til licitationsloven var forpligtiget til at vælge Bios. Havde regionen fravalgt Bios, havde det ført til et større erstatningskrav – og en årlig merudgift på 60 mio. kr., og ikke mindst en kraftig fordømmelse i pressen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Desværre har udviklingen efterfølgende vist, at Bios har haft betydelige vanskeligheder med at skaffe kvalificeret arbejdskraft til at løse opgaven. Sideløbende hermed har regionen haft betydelige advokatomkostninger undervejs i processen, både som følge af Bios’s manglende opfyldelse af kontrakten, men også pga. Falcks anklage om fejl mm. i udbudsmaterialet. En anklage som Konkurrencestyrelsen dog har afvist.

Sammenlagt er resultatet af udbuddet, at vel har regionen sparet penge på ambulancekørslen, men samtidig har man brugt betydelige summer på advokatbistand mm undervejs. Men værst er, at hele sagsforløbet sammen med pressens dækning har skabt tvivl hos borgerne om sikkerheden i ambulancekørslen. En tvivl som vi i regionsrådet har mere end svært ved at leve med.

Artiklen fortsætter under annoncen

I bagklogskabens klare lys må vi derfor for alvor spørge os selv, om ambulancekørslen overhovedet er egnet som et offentligt udbud. Efter at Bios nu har opgivet forsøget, er der reelt kun  Falck tilbage som, hvis de kan skaffe det nødvendige mandskab, reelt vil få monopol på opgaven. Med andre ord, der vil ikke være noget at konkurrenceudsætte.

Ifølge lovgivning om udbud skal opgaven – uanset hvem der udfører ambulancekørslen – i udbud igen om nogle år. Også til den tid kan med rette spørge, om der er reel konkurrence på området – og om vi i givet fald vil opleve det samme kaos, som vi er vidner til netop nu.

Artiklen fortsætter under annoncen

Set i dette lys er det fornuftigt at regionen hjemtager opgaven. Ambulancekørsel bør være en samfundsopgave med stabil forsyningssikkerhed, på samme måde som f.eks.politi og tilsvarende myndighedsopgaver. Ved igen at lave et omfattende udbudsmateriale, og uanset hvilken privat virksomhed der tildeles opgaven, vil der altid være advokater, som kan rejse søgsmål. Resultatet heraf er nye  store omkostninger til advokater, revisorer og andre, som på ingen måder giver merværdi i forhold til opgaven, nærmest tværtimod, naturligvis bortset fra deres egne bankkonti.

Artiklen fortsætter under annoncen

Læren af det tvungne ambulanceudbud i Region Syddanmark må derfor være, at blå gruppes lovprisning af udbud netop i denne konkrete sag har vist, at ikke alt kan konkurrenceudsættes. Udbuddet har i stedet skabt utryghed i befolkningen, skabt usikkerhed blandt de ansatte og ikke mindst har det fyldt kontiene godt op i diverse advokatvirksomheder. Penge som alt andet lige skal finansieres ved besparelser i de yderste led i sundhedssektoren, sygehjælpere, sygeplejersker, portører, rengøringspersonale og lignende. Slutresultatet er færre varme hænder

Skrevet af: Ole ole@sonderborgnyt.dk
22. maj 2022 Nordborg, Frivillige

Nordborg Golfklub lægger græs til Knæk Cancer-golf

22. maj 2022 Nordborg

Søndag bliver der spillet Knæk Cancer-golf på golfbanen i Nordborg og det er Axel Nielsen og Brian Jørgensen, der har sat scenen og sikret et væld af flotte sponsorpræmier til den auktion, der følger i kølvandet på turen rundt til de 18 huller. Som et lille krydderi på dagen, så var tidligere træner for SønderjyskEs […]

Læs mere...